Dreigend ZZP-verbod bij werk gefinancierd door publiek geld

Stichting ZZP Nederland is zeer geschokt over de uitlatingen van staatssecretaris Van Rijn van VWS betreffende zijn plannen om ZZP’ers per 1 januari 2017 te verbieden werk uit te voeren, gefinancierd vanuit de algemene voorzieningen. Dit zou inhouden dat bij alle overheden werk/opdrachten die betaald worden van belastinggeld niet meer door ZZP’ers gedaan mogen worden, maar enkel door werknemers. Op de Website van de Belastingdienst staat nu dit: "Publiek gefinancierde banen moeten reguliere banen zijn tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden." Trekken we dat breder dan alleen de zorg waar Van Rijn het nu over heeft, dan betekent dit dat geen enkele ZZP'er meer bij de overheid aan de slag kan.

Dat is onbegrijpelijk aangezien alle ministeries en andere overheidsinstellingen zelf al jaren naar alle tevredenheid gebruik maken van ZZP’ers. Deze overheidsinstellingen zien nut, noodzaak, klantgerichtheid, flexibiliteit en financieel voordeel in van het werken met ZZP’ers.

Schijnconstructies

De reden dat Van Rijn het werken met ZZP’ers aan banden wil leggen is dat hij niet wil dat er in schijnconstructies gewerkt wordt, waarbij geen sprake is van ondernemerschap, maar wel de ondernemersfaciliteiten worden benut.
Stichting ZZP Nederland is ook tegen schijnconstructies en mensen dwingen te werken als ZZP’ers en wil dan ook op alle manieren meewerken om schijnconstructies tegen te gaan. Echter uit eerdere onderzoeken (o.a. ZZP Barometer) is gebleken dat 1 op de 13 ZZP’ers schijnzelfstandige is. Dat betekent dat Van Rijn de echte ondernemers hun brood afpakt omdat een klein gedeelte als schijnzelfstandige werkzaam is. De voorgestelde wetswijziging van staatssecretaris Van Rijn lijkt dan ook een draconische maatregel.

Er is een reden waarom overheidsinstellingen werken met ZZP’ers. De ZZP’er is klantgericht, levert maatwerk en heeft minder overhead. Het gaat hier om de kwaliteit van dienstverlening. Een dienstverlening waar een ieder vrij voor moet kunnen kiezen. Denk aan de zorg waarin cliënten met bijvoorbeeld een PGB budget een jarenlange, zelf gekozen goede relatie hebben met een zzp’er.

De toekomst

Zoals helaas vaker worden door de politiek oplossingen bedacht zonder daar alle betrokkenen bij te betrekken. Ook in dit geval heeft het kabinet niet gesproken met belangenorganisatie voor ZZP’ers, of ZZP’ers zelf. Stichting ZZP Nederland wenst dan ook een gesprek met de staatssecretaris met betrekking tot de toekomstige rol en meerwaarde van ZZP’ers naast het huidige model van werknemers en werkgevers. 

Uitspraken van Van Rijn op de website van de Belastingdienst

Deel deze pagina: