Economisch herstel ZZP'er, maar deels laag inkomen

EIM

Economisch herstel geldt deels ook voor ZZP’ers, maar inkomen blijft laag voor veel zelfstandigen
Volgens het EIM zet de stijgende lijn van de economie zich ook door richting Zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Dit blijkt uit een panelmeting die het EIM heeft verricht onder 1400 ZZP’ers in een aantal sectoren waarin zelfstandigen werkzaam zijn.

Een voorzichtig herstel van de omzet
Uit het rapport blijkt dat in 2010 de omzet in diverse sectoren iets is aangetrokken. Opvallend is de daling van de omzet bij groepen met een omzet minder dan € 10.000,- en een verhoging bij groepen die tussen € 10.000, en € 100.000,- omzet genereren. Voor het jaar 2011 is men vooral optimistisch over de te verwachten omzet.

Veel  zelfstandigen verdienen minder dan €1500,- per maand
Het ZZP inkomen blijkt in de praktijk voor een groot gedeelte van de zelfstandigen erg laag te zijn. 43% van de respondenten gaven aan maandelijks minder dan € 1500,- netto winst te maken. 20% van de zelfstandigen verdient meer dan € 3000,- per maand.

Opvallend is het feit dat zelfstandigen in de bouwsector vaak een hoger inkomen dan gemiddeld wordt geconstateerd terwijl in de sector zorg en welzijn vaak juist de lage inkomens worden gesignaleerd. In de  sector zorg en welzijn werken wel opvallend veel deeltijd zelfstandigen waardoor dit lagere inkomen verklaarbaar is. 48% van de ondervraagde ZZP’ers werkt meer dan 40 uur per week aan hun eigen bedrijf. Met name bij de hoger opgeleiden is er vaak sprake van een deeltijd onderneming .

Tarieven en opdrachtgevers
In 2010 zijn de tarieven voor de meeste ZZP’ers gelijk gebleven. Twee derde heeft geen tariefwijziging doorgevoerd, 22% heeft de tarieven verhoogd en 10% heeft juist de tarieven verlaagd. De grootste tariefwisselingen komen voor bij de hogere inkomens. Gemiddeld bedienen ZZP’ers een behoorlijk aantal opdrachtgevers, slechts 6% is afhankelijk van één of twee opdrachtgevers.

Pensioenopbouw heeft aandacht van ZZP’ers
85% van de zelfstandigen geeft aan dat men de opbouw van een pensioen belangrijk vindt, vaak is men wel bewust van gewenste inkomen op de oude dag maar bijna de helft van de zelfstandigen heeft niets geregeld. De andere helft heeft wel iets gespaard sinds zij zelfstandig zijn geworden. Gemiddeld is in 2009 7,4% van het inkomen daadwerkelijk gereserveerd voor een pensioen. Daarnaast heeft een groot aantal een eerder opgebouwd pensioen uit loondienst, of een reserve in de eigen woning of heeft de partner een pensioenvoorziening. Ook de ZZP’ers denken langer te moeten werken voordat zij aan hun pensioen kunnen beginnen. De verwachte pensioenleeftijd is gemiddeld 66,6 jaar, voor mensen in de arbeidsintensieve sector ligt dat op 63,5 jaar. 

Link | volledig rapport EIM |

Deel deze pagina: