Een eigen pensioen voor ZZP'ers

Maarten Post - Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland heeft in samenspraak met enkele andere ZZP-organisaties een pensioenregeling voor ZZP’ers ontworpen en deze enkele maanden geleden voorgelegd aan staatssecretaris Klijnsma. Wij zijn momenteel in gesprek met  ambtenaren van Financiën en Sociale Zaken, om de wettelijke mogelijkheden te onderzoeken voor het instellen van deze pensioenregeling.  De Tweede Kamer heeft vorige week in het overleg met staatssecretaris Klijnsma aangedrongen op een spoedige rapportage. De staatssecretaris heeft toegezegd in oktober met een voorstel te komen.

Geen verplichte pensioenregeling ZZP

Het ZZP Pensioenspaarfonds is een collectieve pensioenregeling, die gericht is op de specifieke situatie van ZZP’ers. Er is geen verplichte deelname, maar de regeling is door de flexibiliteit aantrekkelijk genoeg om deel te nemen. Omdat het jaarinkomen niet vast staat, is een flexibele inleg mogelijk. Het is de bedoeling, dat er een voorziening voor arbeidsongeschiktheid in het pensioen wordt opgenomen (Invaliditeitspensioen) en ook zijn er keuzemogelijkheden met betrekking tot de uitkeringsduur. In een collectief fonds zijn de kosten lager en is het rendement hoger dan in individuele pensioenregelingen.

Het belangrijkste is echter, dat het opgebouwde pensioen is veilig gesteld als oudedagsreserve en niet als vermogen wordt beschouwd. Dat voorkomt, dat je bijvoorbeeld in een bijstandssituatie of bij faillissement je pensioen ook nog kwijt raakt.

Wij hopen, dat ons overleg met de beide ministeries er toe zal leiden, dat de staatssecretaris  na de zomer groen licht zal geven voor het ZZP Pensioenspaarfonds.

tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 02/17/2015 -->

Deel deze pagina: