Een op vier Nederlanders wil ander werk

Manpower

In het kader van de nieuwe wervingscampagne 'ikwilhetanders.nl' van Manpower Professional om nieuwe collega's aan te trekken, heeft Intelligence Group onderzoek gedaan naar wat de werkzame beroepsbevolking anders zou willen in het werk of bij de invulling van het werk. Hierbij geeft 22% aan een andere invulling van de functie te willen. Het onderzoek is gehouden onder ruim 900 werkende mensen in opdracht van Manpower Professional.

Top 3 'Ik wil het anders'
Op de vraag 'Wat zijn voor jou de drie belangrijkste punten die je anders zou willen op je
werk of bij de invulling van je werk?' komt de volgende Top 3 van antwoorden:
1. Een andere invulling van de huidige functie (22%)
2. Een andere beslissingsstructuur binnen de organisatie (18%)
3. Andere arbeidsvoorwaarden (17%)

Inhoudelijke verandering
Opvallend is dat men vooral inhoudelijk veranderingen ambieert. Voor 22% zit dat in de huidige functie. Tevens geeft 14% aan het liefst een geheel andere functie te willen vervullen. Dit sluit aan bij de onlangs gepubliceerde bevindingen dat de inhoud van het werk voor de Nederlandse beroepsbevolking significant belangrijker is geworden.

Wat kunnen werkgevers doen?
De werkzame beroepsbevolking wil nogal wat punten anders in het werk of bij de invulling daarvan. Voor werkgevers ligt hier dan ook een uitdaging in het binden van de werknemers. Naast de inhoud van het werk, zijn de punten die men graag anders wil grofweg in te delen in 4 categorieën die binnen de beïnvloedingsruimte van de werkgever liggen.

Leidinggeven: in deze categorie zijn de beslissingsstructuur en 'de baas' punten die voor de werknemers nog anders kunnen. Door als werkgever (of als baas!) op dit gebied veranderingen aan te brengen in samenspraak met de werknemers, kan een hogere mate van tevredenheid op het werk bewerkstelligd worden. Arbeidsvoorwaarden: voor werkgevers is dit een uitermate belangrijk punt in het binden van de werknemers. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het dan ook verstandig om in te spelen op de gewenste arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan gedacht worden aan het instellen van flexibele werktijden, het verbeteren van de work-life balance, maar ook aan het aanbieden van leaseauto's. Wanneer de respondenten open gevraagd wordt wat zij anders willen in het werk, worden bovendien het salaris en het verminderen van de werkdruk veelvuldig genoemd. Quick wins: hierbij moet gedacht worden aan een aantal relatief eenvoudige punten ter verandering, zoals betere koffie, goede catering en een lekkere lunch. Dit zijn 'quick wins' voor de werkgever in het binden van haar werknemers. Locatie: De kantoorruimte, bereikbaarheid en werkplek zijn in deze categorie aanknopingspunten voor de werkgever in het binden van haar werknemers. Dit sluit ook aan bij de resultaten van de open vraagstelling, waar een groot gedeelte van de respondenten 'betere kantoorvoorzieningen, zoals meubilair, apparatuur, ICT e.d.'als punt noemt die men anders wil.

Deel deze pagina: