EIM: ervaring bij bedrijfstart loont...

Ervaring speelt een belangrijke rol in de prestaties van startende bedrijven in het Nederlandse MKB. Herstarters, dat wil zeggen ondernemers die na het stoppen met een eerder bedrijf nog een keer een onderneming beginnen, doen het echter niet beter dan debutantondernemers. Wel beter presteren bedrijven waarbij de ondernemer een bestaand bedrijf doorstart en bedrijven waarbij de ondernemer tegelijkertijd ook nog eigenaar is van een ander bedrijf. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.
 
Typering starters op basis van ervaring
In het EIM-onderzoek 'Met ervaring aan de start' zijn voor het eerst vergelijkingen gemaakt tussen verschillende typen startende ^ondernemers. De volgende typeringen zijn gemaakt op basis van de ervaring die de diverse ondernemers meenemen in het starten van het nieuwe bedrijf:
 
De 'ondernemer plus': bij de start van het bedrijf tegelijk nog steeds ondernemer van een eerder opgerichte ^nderneming (4%), De 'herstarter': eerder onderneming opgericht, alleen niet meer actief met deze onderneming (8%), De 'overnemer': doorstartend met bestaande onderneming en geen ervaring met starten van onderneming (6%), De 'starter met branche-ervaring': nieuwe onderneming gestart met branchekennis (65%), De 'starter zonder ervaring': nieuwe onderneming gestart zonder branchekennis (17%).
 
Bovenstaande percentages zijn verdeeld op basis van metingen 1998-2000.
 
Personeelsgroei starters
In 2003 is het percentage bedrijven met personeel voor alle typen starters toegenomen. Eén op de vijftien 'starters zonder ervaring' heeft personeel. Eén op de zeven 'herstarters' heeft personeel, één op de vijf 'starters met ervaring', en 38% respectievelijk 44% van de 'plus^ondernemers' en 'overnemers' hebben personeel. De laatste twee typen starters hebben beduidend vaker extra personeel aangenomen in de moeilijke jaren 2001-2003, beide in ruim 30% van de gevallen. Het zijn de herstarters die in vrij veel gevallen nog blijven hangen in de wens om personeel aan te nemen (één op de zeven tegen minder dan één op de vijftien voor alle andere typen). De ondernemers die personeel wilden, hebben in het merendeel van de gevallen ook daadwerkelijk mensen aangenomen. In 2003 hebben vooral de 'overnemers' meer personeel in dienst genomen. Zij deden dit dubbel zo vaak als de 'plusondernemers' en de 'starters met ervaring in de branche', en bijna vier keer zo vaak als de 'herstarters' en de 'starters zonder ervaring'.
 
 
Omzetgroei starters
Omzetgroei wordt in 2003 door bijna 40% van alle startende ondernemers gerealiseerd, waarbij 'herstarters' qua omzetgroei duidelijk minder vaak goed presteren dan de anderen. Voor 2004 waren vooral de 'plusondernemers' veel positiever. Dit kan een kwestie van bravoure zijn, maar ook een kwestie van beter inzicht in de economische ontwikkelingen. Het valt tot slot op dat de 'plusondernemers' in veel grotere getale winstgevend zijn geworden (van één op de twee naar drie op de vier). De stijging van deze proportie is bij de 'starters zonder ervaring' trouwens minstens even indrukwekkend: van iets meer dan één op de drie in het eerste jaar naar bijna twee op de drie in 2003. De 'plusondernemers' en de 'overnemers' presteren van de diverse typen starters het beste na enkele jaren.

Deel deze pagina: