EIM: ZZP'ers tevreden met bestaan als zelfstandige

Johan Marrink

Onlangs verscheen in een uitzending van Nieuwsuur een negatief beeld van Zelfstandigen Zonder personeel (ZZP). Volgens deskundigen waaronder Ferdinant Grapperhaus (Kroonlid SER) zou het ernstig gesteld zijn met de zelfstandigen, een groot deel zou diep onder de armoedegrens zitten en geen bestaansrecht hebben. Volgens Grapperhaus moet er een verplicht vangnet komen voor zelfstandigen en werd er zelfs gesuggereerd dat zelfstandigen dezelfde plichten moet worden opgelegd als mensen in loondienst.

Positieve stemming EIM rapport: ZZP'ers zijn geen zielepietjes die hun hand ophouden
Vandaag verscheen het EIM rapport over ZZP’ers met een heel andere stemming. ZZP’ers zijn volgens het EIM over het algemeen zeer tevreden met hun bestaan als zelfstandige en scoren veel beter dan hun collega’s in loondienst. Slechts 12% overweegt om een overstap te maken naar een loondienstverband, andersom liggen deze cijfers veel hoger: veel mensen in loondienst (ca 40%) overwegen om ZZP’ers te worden.

Ook als het gaat om winst en omzet gaat het best goed met de zelfstandigen: van de fulltime ZZP’ers realiseert de helt een omzet tussen € 25.000,- en € 100.000,-  Hierbij in aanmerking nemend dat deze omzet vrijwel uitsluitend uit uurtarief bestaat ligt de winst dichtbij de omzet. 60% van de ZZP’ers geven aan dat ze financieel voordeel hebben bij hun zelfstandigheid. De lage inkomens (13%) zijn veelal terug te herleiden naar hybride zelfstandigen die naast hun bedrijf ook nog een baan hebben. Opvallend is dat 20% van de zelfstandigen een omzet van meer dan €100.000,- hebben.

ZZP'ers zijn bewust Zelfstandig
Het rapport concludeert ook dat ZZP’ers veelal bewust zelfstandig zijn. Daarbij geeft 20% aan zelfstandig geworden te zijn omdat ze moeilijk of niet een baan in loondienst konden bemachtigen. Deze groep heeft er bewust voor gekozen in een eigen inkomen te voorzien en niet afhankelijk te willen zijn van een uitkering.

In het rapport staat ook een opsomming van het aantal opdrachten dat men uitvoert. 36% van de ZZP’ers heeft per jaar 3 tot 10 opdrachtgevers, 57% werkte in een jaar voor meer dan 10 opdrachtgevers. 66% van de ZZP’ers beschikt over een VAR WUO. Het merendeel (75%) kan zelf bepalen wanneer en hoe het werk uitgevoerd wordt. Voor 25% geldt dat niet, zij moeten, gezien de bedrijfstak (bouw, transport, opslag en communicatie) zich houden aan de richttijden van de opdrachtgever. In de bouwsector wordt het meest samengewerkt door ZZP’ers onderling. Bouwteams om gezamenlijk opdrachten aan te nemen in de particuliere sector zijn succesvol.

De verzekeringsgraad is wel laag bij ZZP’ers: slechts 38% heeft zich verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Voor aansprakelijkheid is ca 75% verzekerd. ZZP’ers in technische vakken zijn over het algemeen beter verzekerd dan andere beroepen zoals ICT. Voor hun oude dag wordt door de helft van alle zelfstandigen gemiddeld 7 % van de winst opzij gezet. Veel ZZP’ers zijn al langere tijd zelfstandige en zijn vaak hoog opgeleid. Meer dan de helft bestaat al langer dan 5 jaar en een derde werkt al 10 jaar of langer als zelfstandige. De helft van de ondervraagde ZZP’ers heeft een universitaire- of HBO opleiding, een derde heeft een middelbare opleiding en 20% zijn laag opgeleid.

Conclusie Stichting ZZP Nederland

Gelukkig laat het EIM een ander beeld zien dan de uitzending van Nieuwsuur waar ZZP’ers als zielepieten worden neergezet. Natuurlijk staan tarieven wel onder druk, maar dat hoort bij ondernemen in goede- en slechte tijden. Uit het rapport blijkt dat veel zelfstandigen die zich prima kunnen redden en gelukkig met hun bestaan zijn als zelfstandige. Blijkbaar vinden media het alleen maar interessant om over negatieve zaken te publiceren en daarbij de positieve ontwikkelingen voor het gemak maar even weg te laten. Dat is jammer…

Voor zaken die minder goed gaan zoals arbeidsongeschiktheid hebben we inmiddels zelf een oplossing bedacht. Een verzekering waarbij de uitkeringsduur wordt beperkt tot 5 of 10 jaar scheelt een fiks bedrag in de maandelijkse premie. Dat bieden we onze 19.000 aangesloten zelfstandigen inmiddels aan met een collectieve korting en een teruggave van de provisie. Zelfstandigen zijn voor het grootste deel prima in staat om zelf oplossingen te bedenken, daarvoor zijn het ondernemers…

Dat er een verplichting moet komen waarbij zelfstandigen dezelfde plichten krijgen als mensen in loondienst is onhaalbaar en onredelijk. Als Grapperhaus dat zo graag wil dan moet de overheid zelfstandigen maar gaan verbieden om te ondernemen. Maar volgens minister Henk Kamp vormen kleine zelfstandigen nu juist de motor van de economie, laten we maar weer aan het werk gaan...

Deel deze pagina: