Ernst & Young: ondernemers lijden onder administratieve lastendruk

Met de verkiezingen voor de deur zijn ondernemers in Nederland afwachtend over de koers die een nieuw kabinet gaat varen. De lastendruk wordt overwegend hoog gevonden en bijvoorbeeld de digitale belastingaangifte heeft daar geen verbetering in gebracht. Die conclusies trekt Ernst & Young na een enquête onder 156 ondernemers. Ondernemers voelen zich volgens het onderzoek bovendien slecht geïnformeerd over Europese wet- en regelgeving.
 
Verlagen van de administratieve lastendruk was een van de speerpunten van het huidige kabinet. Ondernemers zeggen van de uitvoering van dat beleidsvoornemen weinig gemerkt te hebben. Een grote meerderheid van 83 procent noemt de administratieve lastendruk hoog, of heel hoog. Slechts één procent noemt de druk, van het bijhouden van alle bij de administratie behorende regels, laag.
 
Bedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om de belastingaangifte voor BTW en vennootschapsbelasting digitaal in te dienen. De helft van de ondernemers zegt geen verschil te merken voor wat betreft administratieve lastendruk, twintig procent vindt die zelfs toegenomen. Bijna de helft zegt slecht op de hoogte te zijn van regels uit Brussel.
 
"We mogen bij deze uitslagen niet vergeten dat ondernemers eind 2005, begin 2006 een hoop te verstouwen hebben gehad", zegt Marnix van Rij, partner bij Ernst & Young. "De invoering van de basisverzekering, WIA, prepensioen, Wet walvis. Allemaal wijzigingen die in de ogen van ondernemers extra administratieve rompslomp met zich mee hebben gebracht. Maar ook hier zal hopelijk gelden dat na het zuur van de invoering het zoet van vereenvoudiging nog moet komen."
 
Verkiezingen
Ondernemend Nederland kijkt met betrekking tot een nieuw kabinet nog even de kat uit de boom. Bijna de helft (46 procent) denkt dat de ondernemersvriendelijkheid van Nederland ook met een nieuwe regeringsploeg bij het oude blijft. Twintig procent gelooft dat het beter gaat onder een nieuw kabinet en 23 procent denkt dat het ondernemersklimaat zal verbeteren. Op de vraag of een nieuw kabinet de administratieve lasten zal verlagen, antwoordt eenderde bevestigend, eenderde ontkennend. Eenderde weet dat nog niet.
 
"De visie van ondernemers is duidelijk", zegt Van Rij. "Een nieuw kabinet moet in zijn dadendrang niet de boel weer op de schop willen gooien, maar eerst maar even de huidige regelingen laten betijen. Schrappen in overbodige regels is natuurlijk altijd welkom, maar dan moeten die niet vervangen worden door andere ingewikkelde formulieren en paperassen.

Deel deze pagina: