EVD opent milieutender voor ambitieuze ondernemers

Evd partner in export

Financiële ondersteuning bij investering in Georgië, Turkije, Oekraïne en Russische Federatie EVD opent milieutender voor ambitieuze ondernemers

Het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) van de EVD opent voor ambitieuze ondernemers een milieutender voor de landen Georgië, Turkije, Oekraïne en de Russische Federatie. De projectvoorstellen moeten een meetbaar milieueffect genereren. De sluitingsdatum van de milieutender is 8 augustus 2007 om 15.00.

Voorbeelden van gebieden waarop meetbare milieueffecten kunnen worden behaald zijn:
- Energiebesparing bij de eindgebruiker en bij voorkeur door een groep van eindgebruikers
- Afvalverwerking waaronder ook begrepen de verbranding van industrieel en ziekenhuisafval
- Zuivering van afvalwater, afkomstig van onder andere industrie, landbouwbedrijven en scheepvaart
- Water- en luchtvervuiling, ook op het gebied van geluid dat veroorzaakt wordt door voertuigen en machines buitenshuis
- Zuiveren van chemisch en /of biologisch verontreinigde bodem
- Voorkomen van grond- en bodemwaterverontreiniging inclusief stortplaatsen voor de afslag van afval
- Reducties en emissies

Er is een totaal budget van EUR 3.000.000 beschikbaar. De totale kosten per project bedragen minimaal EUR 250.000 en maximaal EUR 1.000.000. De EVD financiert 100 procent van het projectbudget.

De PSOM-milieutender is bedoeld voor Nederlandse ondernemers:
- die willen investeren in Georgië, Turkije, Oekraïne en de Russische Federatie, maar die de financiële risico's te groot vinden
- die een langdurige samenwerkingsrelatie willen aangaan met een lokale partner die net als het Nederlandse bedrijf financieel gezond is.
- die een projectvoorstel hebben dat (op termijn) commercieel haalbaar is en een aantoonbaar positief effect heeft op de milieueffecten van het land
- wiens project tot vervolginvesteringen en extra omzet leidt.

Voor nadere informatie over deze tender kunt u contact opnemen met de EVD, PSOM Ing. H.O. Galestien Telefoon (070) -7788148 E-mail: galestien@evd.nl

De PSOM-milieutender wordt uitgevoerd door de EVD. De EVD is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Het ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken door informatie te verstrekken over buitenlandse markten, actieve promotie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland en persoonlijke begeleiding. Via een groot aantal concrete regelingen en programma’s biedt het agentschap projectmatige en financiële ondersteuning aan specifieke sectoren en ondernemingen. Verder beschikt de EVD over een groot nationaal en internationaal netwerk en helpt het agentschap ondernemers en organisaties bij het leggen van contact met voor hen belangrijke zakenpartners in het buitenland.

Deel deze pagina: