Fiscale maatregelen topinkomens blijven uit

FNV KIEM

Numico-bestuurder Jan Bennink treft dit jaar een bedrag van 14 miljoen euro aan op zijn salarisstrookje. Twee miljoen vast inkomen en 12 miljoen aandelen en opties.

Dit is toch al te gortig, vindt de FNV. Agnes Jongerius, voorzitter van de vakcentrale, heeft daarom onlangs het kabinet een brief gestuurd, waarin zij de regering vraagt voor de topinkomens van het bedrijfsleven een extra hoog belastingtarief in te voeren. Zo'n 'graaitarief' lijkt de vakcentrale immers geen overbodige luxe.

Het kabinet ziet er echter niets in. Zo'n belastingtarief zou de concurrentiepositie van ons land schaden. "Nederland hoort nu al tot de landen met de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting", aldus minister Wouter Bos en staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien kan een toptarief niet alleen bestuurders van ondernemingen met hoge salarissen en bonussen treffen maar iedereen met een hoog inkomen.

Al schrijven de bewindslieden dat zij zich wel zorgen maken over de forse beloningen in de top van het bedrijfsleven. Ondernemingsraden hebben daarom van het nieuwe kabinet adviesrecht over de salarissen van bestuurders gekregen. Dit moet volgens het kabinet kennelijk een afdoende maatregel zijn.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer denkt er anders over. Paul Tang, PvdA-Tweede Kamerlid, ziet wel wat in wettelijke maatregelen. Hij denkt aan een verhoging van het toptarief in de inkomstenbelasting van 52 naar 55 procent voor inkomens vanaf 250.000 euro.

Niet alleen de Tweede Kamerfractie van de PvdA maakt zich druk over deze kwestie. Ook GroenLinks, de SP, D66 en de PVV hebben op een spoeddebat over dit onderwerp aangedrongen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de brief van Bos en De Jager. Onder druk van de Kamer is Bos inmiddels van standpunt veranderd. De minister zegt dat hij denkt aan andere dan fiscale maatregelen om de hoge bonussen, aandelenpakketten en ^ontslagvergoedingen aan te pakken. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen van Bos.

Deel deze pagina: