Nieuws

Fiscale oudedagsreserve kan voor ZZP'er tot grote problemen leiden

Fiscale oudedagsreserve kan tot problemen leiden

Veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP) gebruiken bij de jaaraangifte inkomstenbelasting de aftrekpost Fiscale oudedagsreserve (For). Dat is een aftrekpost bedoeld om geld te reserveren voor latere leeftijd zoals een pensioen. De aftrekpost bedraagt 12% (10,9% in 2014) van uw nettowinst met een maximumbedrag van €9542,- Dat betekent een forse belastingbesparing op het eerste gezicht.

Afbeelding verwijderd.Het bedrag dat u reserveert voor de For hoeft op dit moment niet aantoonbaar besteed te zijn aan een lijfrente en is dus in principe vrij besteedbaar. Dat lijkt mooi, maar het gebruik van de For is slechts uitstel van belastingbetaling en daar schuilt een behoorlijk risico in.

De reservering voor de For kan in een aantal jaren behoorlijk oplopen. Stel dat u jaarlijks een winst maakt van € 50.000,-. Ieder jaar mag u dan € 6000,- aan uw For toevoegen. In een periode van bijvoorbeeld 20 jaar is dat €120.000,- waarover u (nog) geen belasting heeft betaald.

Besparing kan zware tegenvaller worden

Als u uw bedrijf beëindigt dient u af te rekenen met de Belastingdienst. De kans is groot dat u met dit bedrag tegen de hoogste belastingschijf moet afrekenen: 52%. Dat betekent dat u op dat moment bijna 60.000,- aan belasting moet gaan betalen terwijl u misschien slechts € 50.000,- bespaard heeft (42% schaal). Uw verlies bedraagt dan ca € 10.000,-. Bovendien hebben veel ondernemers dat geld niet gereserveerd terwijl u wel € 60.000,- moet afrekenen.

Advies Stichting ZZP Nederland

Als men een For wil gaan gebruiken is het dus verstandig om het geld daadwerkelijk te reserveren op een spaarrekening of een lijfrente die tijdig uitkeert. De premie die u betaalt voor een lijfrente kunt u dan in mindering brengen op de stand van de For. Een FOR is alleen maar aan te bevelen als u het bedrag dat u nu kunt gebruiken voor de For nu in de hoogste belastingschijf van 52% valt. Het is verstandig om u hierover te laten adviseren door een fiscaal specialist.

Aan de For zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

-           U moet voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar).

-           U mag nog geen 65 jaar zijn.

-           U mag in 2012 12% van uw winst toevoegen.(10,9% in 2014) 

-           De maximale toevoeging mag niet hoger zijn dan € 9.542,- .

-           Uw onderneming moet winst maken.

-           Uw totale FOR mag niet hoger zijn dan uw bedrijfsvermogen.

-           U dient jaarlijks op de balans van uw onderneming de stand

            van de opgebouwde reserve te vermelden.

De oudedagsreserve is voor u persoonlijk. Als uw partner ook zelfstandig meewerkt in uw bedrijf dan kan uw partner een eigen FOR opbouwen. Indien u meerdere ondernemingen drijft dan kunt u de reserve verdelen over die bedrijven en apart vermelden op de balansen van die bedrijven.

 

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 18 oktober 2012