Flexibele en innovatieve PGB Zorg door ZZP’ ers moet blijven

Leo Vollebregt , Bestuurder Zorgsector

ZZP Nederland wil met andere PGB belanghebbenden een Aktieplan opzetten met daarin Nieuwe zorgvormen die nodig zijn om PGB-houders van goede zorg te blijven voorzien.

ZZP’ers in de zorg hebben bewust gekozen om zelfstandig andere, meer flexibelere, zorg te leveren dan die door de reguliere zorgorganisaties geboden wordt. Het mag dus niet zo zijn dat met de voorgenomen PGB / AWBZ-ingrepen alle zorginnovatie en allerlei nieuwe zorgvormen  van zorg op maat  gaan verdwijnen. Dan treedt er een verschraling van zorg op en PGB-budgethouders worden gedwongen in het keurslijf van de standaard CAO-zorg door reguliere zorginstelllingen.

Maak een einde aan dure bemiddelaars
ZZP’ers moeten zich kunnen organiseren in Flexibele Zorg Teams (FZT-s) die met minimale overhead en kosten de zorg laten organiseren en zich kunnen richten op de zorgtaken zelf. Zo hebben zij minimaal last van administratie, urenschrijverij, regeltjes en verslagen. ZZP Nederland is bezig dergelijke FZT’s op te zetten voor alle ZZP’ers in de zorg. Als u interesse heeft meldt u dan aan via LinkedIn .

Flexibele PGB Zorg ook via Natura Zorg mogelijk maken
Wij inventariseren alle innovatieve zorgvormen die in de PGB-zorg zijn ontstaan en niet verloren mogen gaan, dus meld als PGB ZZP’er of PGB Budgethouder de innovatieve zorg die u nu ontvangt en wij gaan met VWS, Zorgkantoren, Per Saldo en anderen kijken hoe die nieuwe zorgvormen, gegeven door ZZP’ers, ook in de toekomst gehandhaafd kunnen blijven.

Hoge kwaliteit van PGB zorg
Er moet geen ruimte zijn voor lage kwaliteit en cowboys die de PGB en andere budgetten misbruiken en de klant de dupe laten zijn. ZZP Nederland wil ervoor zorgen dat hoge kwaliteit van Zorg ZZP’ers wordt gewaarborgd door een betrouwbaar keurmerk voor flexibele zorg door ZZP’ers.

Uw hulp gevraagd
Graag hoort ZZP Nederland uw ideeën omtrent :

  • Nieuwe zorgvormen die u toepast / wenst in de PGB-zorg
  • Voorbeelden van echte maatzorg aan PGB-cliënten
  • Hoe de eigen regie behouden kan worden
  • Hoe we de te dure bemiddelaars kunnen omzeilen

U kunt ideeën kenbaar maken op LinkedIn. Ga op LinkedIn naar  de ZZP-Nederland ZORG Platformen meld uw ideeën . ZZP Nederland zal  voor de belangen van PGB-budgethouders en de Zorg ZZP’ers opkomen en u op de hoogte houden van de flexibele (PGB) zorg nu en in de toekomst.

Deel deze pagina: