Flexibelere vraag arbeidsmarkt biedt kansen voor zzp' ers

Atos Consulting

Uit het rapport van o.a. Atos Interim Management ‘ Innoveren of saneren: wat eerst?’ blijkt dat veel bedrijven in 2012 verwachten te moeten saneren in hun personeelsbestand. Volgens een zelfstandigenorganisatie die meegewerkt heeft aan het rapport, betekent dit dat in 2012 meer werk voor zzp’ ers zal komen.

Snijden
Veertig procent van de ondervraagde organisaties geeft aan dat er in 2012 gesneden gaat worden in het personeelsbestand. Met name grotere organisaties met een omvang vanaf 1.000 medewerkers verwachten te moeten ingrijpen in hun personeelsbestand. Dit geldt voor ruim 55 procent van deze bedrijven. Hoewel deze ontwikkeling in het MKB minder verstrekkende gevolgen heeft - 15 procent van de bedrijven met minder dan 250 medewerkers verwacht volgend jaar te moeten saneren - is sprake van grote verschillen tussen branches. Bijna drie kwart van de bedrijven in de financiële dienstverlening voorspelt dat in deze sector gesaneerd gaat worden. Dit geldt voor de helft van de organisaties in de publieke sector. Dit concluderen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de jaarlijkse Interim Index, een periodiek onderzoek naar ontwikkelingen en veranderingen in de markt voor tijdelijk management.

Flexibeler
In eerdere slechte economische tijden vlogen de zzp’ ers er als eerste uit (zie 2008) en kon de crisis toen gedeeltelijk bezworen worden. Nu lijkt het er dus op dat de vaste krachten hun baan kwijtraken terwijl hun werk gewoon blijft liggen. Dit gat zal dan worden opgevuld door zzp’ ers. De zzp’ ers zijn flexibeler ten opzichte van vaste krachten en daarmee lijkt de trend geboren te zijn dat er steeds meer zzp’ ers worden ingehuurd. Volgens de conjunctuurenquête van het 4ekwartaal van 2011 is het aantal ingehuurde zzp’ ers gestegen van 45%  naar 53%.

| Rapport Innoveren of saneren: wat eerst |

Deel deze pagina: