Flexwerkers straks na twee jaar op straat

Stichting ZZP Nederland - Johan Marrink

Minister Asscher heeft op 01-09-2013 een voorstel gedaan om de flexwerker beter te beschermen middels de Wet werk en zekerheid. Als het voorstel wordt aangenomen dan dienen werkgevers na twee opeenvolgende tijdelijke contracten met een flexwerker te zorgen voor een vaste arbeidsovereenkomst. Dat is volgens de minister de manier om zekerheid te bieden voor vast werk. Dat klinkt mooi, maar de werkelijkheid zal waarschijnlijk averechts uitpakken.

Flexwerkers straks na twee jaar weer op straat

Nu is het zo dat veel mensen met een tijdelijk contract na drie jaar aan de kant worden gezet door de werkgever omdat men de verplichtingen voor een vast dienstverband niet aan durft te gaan. Met de nieuwe plannen zal er maar één ding veranderen, de termijn dat een flexwerker wordt ingehuurd wordt verkort naar twee jaar. Dezelfde onzekere tijden voor een werkgever blijven, de lasten worden verhoogd, de verplichtingen worden groter etc. dat doet een werkgever echt niet besluiten om mensen eerder in vaste dienst te nemen.

We denken dat de aanpassing in de Wet werk en zekerheid alleen maar zal leiden tot meer onzekerheid voor zowel de werkgever als de werknemer. Uitzendbureaus, bemiddelaars, detacheerders gaan gouden tijden tegemoet want werkgevers (en overheidsinstanties) zullen dan, ondanks de kostenverhoging, steeds meer gebruik gaan maken van deze vluchtmogelijkheid.


Aanmoedigen ZZP schijnconstructies
Een andere groei zal ontstaan bij de zelfstandigen, die toch al onder vuur van het kabinet liggen. Mensen die geen vast contract hebben en niet meer met een tijdelijk worden ingehuurd zullen proberen om zelf in hun inkomen te voorzien als ZZP’er. Veelal ontstaan door dit soort situaties door aandringen van de voormalige werkgever. Het kabinet noemt dit schijnzelfstandigen.

Op een van de prioriteitenlijstjes van het kabinet staat de bestrijding van schijnconstructies. Vol goede moed probeert het kabinet dit in te dammen. Het is een beetje jammer dat juist door de Wet werk en zekerheid van dezelfde minister de verschuiving plaatsvindt van flexwerk naar schijnconstructies met ZZP’ers.

Link: | Wet werk en zekerheid |

Deel deze pagina: