Flinke groeispurt Nederlands bedrijfsleven

Kamer van Koophandel Nederland

Het aantal bedrijven dat per jaar wordt opgeheven heeft zich in 2006 ten opzichte van voorgaande jaren gestabiliseerd. Omdat het aantal opgerichte bedrijven de laatste jaren fors is toegenomen, vertoont het totale aantal bedrijven in Nederland een flinke groeispurt. Dit blijkt uit het rapport Bedrijvendynamiek 2006 van de Kamer van Koophandel.

De afgelopen drie jaar is ondernemen steeds populairder geworden en zijn er veel bedrijven opgericht. 2006 was hierbij een topjaar waarin er in Nederland in totaal 85.000 nieuwe bedrijven zijn gestart. Terwijl het aantal oprichtingen elk jaar is toegenomen, heeft het aantal opheffingen sinds vier jaar zich gestabiliseerd op 60.000. Van deze opheffingen ging circa 7% gepaard met een faillissement. Dit percentage is al jaren min of meer stabiel. In 2006 is het bedrijfsleven per saldo met 60.000 bedrijven toegenomen. Op 1 januari 2007 bedroeg het totaal aantal bedrijven in Nederland hierdoor bijna 1,1 miljoen.

Overlevingskans
Gemiddeld zijn 2 jaar na de start nog vier van elke vijf nieuwe bedrijven actief. Ongeveer 50 procent van alle gestarte bedrijven blijft tenminste 6 jaar bestaan. De laatste jaren is een lichte stijging van de overlevingskans van bedrijven waar te nemen. Dit is niet alleen te verklaren door de over het algemeen betere economische situatie in Nederland. Mensen bereiden zich ook steeds beter voor als ze een onderneming gaan beginnen.

Toename werkgelegenheid
In 2006 zorgden de in totaal ruim 128.000 oprichtingen voor meer dan 145.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Door de opheffingen gingen 125.000 arbeidsplaatsen verloren, waardoor in 2006 per saldo ruim 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gecreëerd.

Helft bedrijven in Randstad opgericht
De Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn goed voor de helft (49%) van het aantal nieuwe bedrijven. In alle provincies neemt het aantal bedrijven per saldo toe. Het snelst (8%) groeit per saldo het aantal bedrijven in de relatief klein provincie Flevoland. In de provincie Gelderland is het aantal opheffingen in 2006 het meest afgenomen.

Bedrijvendynamiek
In het rapport 'Bedrijvendynamiek' geeft de Kamer van Koophandel elk jaar een overzicht van het aantal bedrijven dat jaarlijks wordt opgericht en opgeheven in Nederland. De Bedrijvendynamiek is voor het eerst verschenen in 1993.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel registreert in het handelsregister elke onderneming die zich in Nederland vestigt, op dit moment ruim 1,7 miljoen. Het handelsregister zorgt hiermee voor een actueel en transparant overzicht van het bedrijfsleven in Nederland. Daarnaast geeft de KvK voorlichting aan beginnende ondernemers, informeert ze bestaande bedrijven en stimuleert de KvK de economie met het initiëren en coördineren van (regionale) projecten. Op deze wijze stimuleert de KvK succesvol ondernemerschap in Nederland.

Deel deze pagina: