FNV blijft leden verliezen ondanks groei ZZP

FNV

De daling van het FNV-ledental is het afgelopen jaar met 0,5% afgevlakt tot 1,2%. In 2006 schreven de zeventien FNV-bonden in totaal 76.000 nieuwe leden in, maar de uitstroom was 90.000. Het leverde een negatief saldo van 14.000 op. Daarmee is het verlies 7000 leden minder dan in 2005. Het totaal van Nederlands grootste vakcentrale komt daarmee uit op
1.184.000 leden.

Het teruglopen van de werkloosheid, de opleving van de economie, maar ook gerichte ledenwerfacties van sommige bonden zijn volgens de vakcentrale de voornaamste oorzaken van het dalende verlies. Voorts leveren nieuwe voordelige producten voor leden, zoals de zorgverzekering bij Menzis en een aanvullende rechtsbijstandverzekering bij Proteq een bijdrage aan het terugdringen van de uitstroom van leden.

Ook de groei van het aantal zelfstandige leden (zzp-ers met 2500 naar een totaal van 23.700 droeg bij aan het ombuigen van de verliescurve. Met name FNV Zelfstandige Bondgenoten (29%) en Zelfstandigen Bouw (20%) groeien als kool. Winst was er ook voor onderwijsbond AOb: met 1300 naar bijna 77.000.

Verlies is er bij de grote bonden, zoals FNV Bondgenoten (0,5%), AbvaKabo FNV (2%) en FNV Bouw (3%). Van de kleinere bonden variëren de verliezen van enkele tientallen tot een paar honderd leden.

Aan de vooravond van 8 maart, Internationale Vrouwendag, blijkt dat het aandeel van vrouwen licht stijgt (0,4%) en uitkomt op 31,6%. Wel zijn er grote verschillen tussen bonden onderling. Bij de AOb is 61 % vrouw. Bij AbvaKabo FNV hebben de vrouwen in 2006 net de 50% grens gepasseerd. De FNV Bondgenotenvrouwen stijgen van 20 naar 21%. Politiebond NPB benadert met 29,2 % vrouwen het meest het FNV-gemiddelde.

Deel deze pagina: