FNV: Nederland doorvoerhaven voor schijn ZZP ers

FNV Vakcentrale
Drie Belgische bouwbedrijven zien met lede ogen aan hoe hun werk in de Antwerpse haven is overgenomen door een Nederlandse detacheerder die met 300 Poolse 'zelfstandigen' werkt. De Belgische bouwbond ABVV wijst beschuldigend op Nederland: de Sociale Verzekeringsbank geeft veel te gemakkelijk de zogeheten 'E-101 verklaring' af. Zo is Nederland doorvoerhaven voor schijnzelfstandigen, aldus FNV Bouw. En dan wil de Europese Unie nu ook Afrikaanse bouwvakkers toelaten. De onderhandelingen daarover moeten ogenblikkelijk worden opgeschort, vraagt de vakbeweging de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat over toelating van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.
 
Begin december dook een plan op van de Europese Unie om Afrikaanse bouwvakkers toe te laten: kitters, timmerlieden en hekkenplaatsers. In geen enkele land zijn hierover de sociale partners in de bouw geraadpleegd, hoewel het EU-verdrag dat voorschrijft. FNV Bouw vindt dat een ernstige verstoring van de bouwarbeidsmarkt dreigt. Terwijl het ministerie van Sociale Zaken nog bezig is met de evaluatie van toelating van werknemers uit het voormalige oostblok, moet niet Economische Zaken op eigen houtje Afrikanen gaan aantrekken, vindt FNV Bouw.
 
De drie vakcentrales onderschrijven deze mening. Zij vinden dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verdringing op de arbeidsmarkt veel te luchtig afdoet. Hij noemt verdringing 'empirisch moeilijk meetbaar', maar concludeert toch dat het effect 'zeer beperkt' is. In een brief aan de Vaste Kamercommissie wijzen de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP erop dat de minister geen rekening houdt met verdringing door seizoenwerkers en door zelfstandigen zonder personeel, die vaak voor een tarief werken onder het wettelijk minimumloon. Oneerlijke concurrentie leidt wel degelijk tot verdringing op de arbeidsmarkt; FNV Bouw voegt daaraan toe dat de gevolgen met name in de bouw zeer groot zijn.
 
Donderdag behandelt de Tweede Kamer de eerste evaluatie van minister Donner van het openstellen van de grenzen voor met name Polen. De grote steden hingen vorige week al aan de bel dat er veel mis is met de huisvesting. De vakcentrales vragen nog meer van de politiek. Zo willen ze dat de Arbeidsinspectie het aantal uren controleert dat buitenlanders werken voor het wettelijk minimumloon. Dat gebeurt nu niet; sommige werknemers komen slechts aan dat minimum door 50 of 60 uur per week te werken. Ook willen de vakcentrales dat de inlener aansprakelijk is voor het loon als uitzender of detacheerder niet betalen. Bovendien moet er 'ketenaansprakelijkheid' komen, zodat een hoofdaannemer niet vrijuit gaat als onderaannemers zich aan malafide praktijken schuldig maken.
 
Dat er veel misgaat met werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen, toont ook de Belgische bouwbond ABVV aan. De 300 'zelfstandige' bouwvakkers in de Antwerpse haven hebben hun E-101 verklaring in Nederland opgehaald. Op dat formulier kan in ons land het hokje 'zelfstandig' worden aangekruist zonder dat er ook maar enige controle op wordt uitgeoefend. Vervolgens kan België niets anders doen dan de verklaring uit EU-land Nederland accepteren. Tot woede van de Belgen: 'Zelfs Polen is strenger met de uitgifte van dit soort verklaringen', aldus de Belgische Sociale Inspectie. FNV Bouw en ABVV werken onder meer nauw samen om de belangen veilig te stellen van een groep Slowaken en Polen die via een Nederlands bedrijf in België zijn gedetacheerd.
 
 

Deel deze pagina: