FNV wil beleid ZZP chauffeurs niet versoepelen

ZZP Nederland

FNV wil beleid ZZP chauffeurs niet versoepelen
Nog steeds is het niet mogelijk om als ZZP Chauffeur te kunnen werken, diverse instanties is dat een doorn in het oog. ZZP Nederland met 6000 aangesloten ZZP'ers vraagt al een tijd aandacht voor dit probleem. Volgens de wet mogen transportbedrijven geen ZZP’ers inhuren voor een bepaalde klus. Dit, terwijl er een grote behoefte is onder chauffeurs om zelfstandig en dus flexibel in te spelen in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Ook de stichting Verenigde Eigen Rijders Nederland onderstreept deze behoefte. Vervoersverladersorganisatie EVO vraagt zich af waarom in iedere branche het verschijnsel ZZP wel mogelijk is en in de transportbranche niet.

FNV is absoluut tegen op versoepeling van de wet ten voordele van de zelfstandige chauffeurs. FNV bestuurder vervoer Jan Heilig zegt in het dagblad Trouw: deze mensen kunnen ook wel bij een uitzendbureau terecht. Volgens de Heilig zijn ZZP’ers geen oplossing voor het opvangen van pieken en dalen in de transportsector. Dit zou de weg van de armoede zijn, ZZP’ers hangen onderaan de markt volgens de FNV.

Eigen vervoer biedt wel mogelijkheden
Daar waar het volgens de wet voor transportondernemingen verboden is om ZZP chauffeurs in te huren biedt het eigen vervoer wel mogelijkheden.

Wanneer is er sprake van eigen vervoer
Van eigen vervoer is sprake als vervoer voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden. Een voorbeeld: als een bouwbedrijf, dat een eigen vrachtwagen heeft, deze langs eigen bouwplaatsen laat rijden om deze van goederen te voorzien wordt dit aangemerkt als eigen vervoer. Zodra het bouwbedrijf ook goederen voor anderen gaat vervoeren valt dat wel onder de Transportwet en is een NIWIO vergunning vereist.

Eigen vervoer heeft geen inschrijvingsplicht en valt niet onder de Transportwet. Het staat dus een onderneming vrij om in geval van eigen vervoer een ZZP’er in te huren als chauffeur.

Deel deze pagina: