FNV wil 'raamafspraak' over participatie en werkzekerheid

De FNV wil in 2007 een landelijke raamafspraak maken met de werkgevers en een nieuw kabinet. Inhoud: meer mensen aan de slag, en doorstromen van mensen die werkloos worden naar sectoren met tekort aan personeel, zoals onderwijs en zorg. Dat maakte voorzitter Agnes Jongerius bekend tijdens haar traditionele nieuwjaarsreceptie met de pers.
 
Jongerius verwacht dat de arbeidsmarkt de komende jaren volop in beweging blijft. In zorg en onderwijs dreigt tekort aan personeel, terwijl in andere sectoren mensen worden ontslagen. Jongerius: 'Zou het nou niet mooi zijn, als je dat op een verstandige manier bij elkaar kunt brengen? Als je van die sectoren een soort communicerende vaten kunt maken, waarbinnen werknemers naadloos kunnen doorstromen van de ene baan naar de andere?'
 
De FNV wil met werkgevers afspraken maken over scholing en doorstroming. Van een nieuw kabinet verwacht ze actieve ondersteuning van scholingsinstellingen en arbeidsbemiddeling, bijvoorbeeld via belastingmaatregelen. Jongerius: 'Als de tekenen ons niet bedriegen, wordt het nieuwe kabinet een ploeg die niet bang is om de overheid in te zetten als instrument voor dit soort overkoepelende afspraken.'
 
Deze aanpak kan rekenen op steun onder werknemers, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de FNV. Van de ondervraagden is ruim driekwart bereid om over te stappen naar een andere sector als ze hun baan kwijtraken. Een derde denkt daarbij ook aan de zorg, een kwart wil wel naar het onderwijs. Het liefst willen ze dat de werkgever die personeel ontslaat hen een opleiding aanbiedt. Ook van de overheid en van de nieuwe werkgever verwachten ze een bijdrage in het betalen van zo'n opleiding.
 
Veruit de meesten (89 procent) vinden dat ontslagen werknemers ook bereid moeten zijn tot omscholing naar ander werk. Daarmee willen ze wel hetzelfde salaris verdienen. Bij een overstap naar zorg of onderwijs wil ongeveer een derde parttime of flexibel kunnen werken. Een derde wil ook meer gaan verdienen.
 
Over hun werkzekerheid zijn veel werknemers op dit moment optimistisch: 77 procent acht de kans om binnen een jaar zijn baan kwijt te raken 'tamelijk klein tot zeer klein'. De meesten verwachten dat de werkgelegenheid in hun sector toeneemt of gelijk blijft (85 procent). Ook hun eigen functie blijft wel bestaan, zo gelooft ruim driekwart van de werkenden.
 
De speech van Agnes Jongerius en het TNS NIPO-rapport zijn te vinden op de geheel vernieuwde FNV-website www.fnv.nl.
 

Deel deze pagina: