FNV Zelfstandigen Bouw wil beperking vrijheid ZZP'ers

ZZP Nederland

Volgens FNV ZBO voorzitter Charles Verhoef "is het tijd om afscheid te nemen van de vrijheid blijheid voor ZZP’ers". Verhoef doelt hiermee op de wens van een verplichte sociale verzekering voor zelfstandigen. Op het uurtarief van de zelfstandige zou een verplichte toeslag moeten komen die door opdrachtgevers betaalt dient te worden, waarbij de zelfstandige wel zijn eigen uurtarief blijft bepalen. Verhoef wil naar een basisvoorziening voor ZZP’ers.

ZZP Nederland is teleurgesteld over de uitlatingen van Verhoef. Hieruit blijkt (weer) dat de traditionele vakbonden het liefst zelfstandigen weer werknemers willen laten worden. Uit een enquête, gehouden onder de bijna 11.000 aangesloten zelfstandigen van ZZP Nederland, blijkt dat het niet willen van verplichtingen voor veruit de meeste zelfstandigen de reden is om het werknemerschap te verlaten. Dhr. Verhoef pleitte onlangs nog voor een verplichte CAO voor zelfstandigen. Dat begint aardig op kartelvorming te lijken of beter gezegd nog op pseudowerknemers.

Sociaal economisch bestel aan innovatie toe
ZZP Nederland is voor een herziening van het sociale stelsel waarbij zelfstandigen ook rechten krijgen. Vaak wordt vergeten dat zelfstandigen voordat ze ZZP’er worden vaak al jarenlang aan het sociale stelsel hebben meebetaald en daar nu geen enkel recht meer op hebben.

Traditioneel is Nederland verdeeld in of werknemer- of werkgevers. ZZP’ers zitten daar tussenin. Met 700.000 zelfstandigen kan en mag de overheid niet de ogen sluiten door niets te doen voor mensen die zelf in hun levensonderhoud willen voorzien en een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Onlangs heeft ZZP Nederland de SER een aantal aanbevelingen gedaan waarin op eenvoudige wijze problemen kunnen worden opgelost zoals de vermeende UWV Fraude door ZZP'ers

Het sociaal economisch bestel in Nederland is toe aan een wezenlijke innovatie. De moeizame weg waarop de noodzakelijke veranderingen in bijvoorbeeld de WAO en pensioenen tot stand komen remt de dynamiek van een toekomstig bestendig Nederlands sociaal economisch bestel.

ZZP'ers kunnen zich door de aard van hun positie, niet puur als werkgevers, dan wel werknemers opstellen. Ze hebben niet de neiging oude structuren in leven te houden en kunnen dus een belangrijke innovatiekatalysator ten opzichte van de klassieke tweedeling in werkgever- en werknemersorganisaties zijn.
 

Deel deze pagina: