FNV ziet kansen voor ZZP uitzendbureau´s

FNV Bouw

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van BouwFlex heeft vicevoorzitter John Kerstens van FNV Bouw de werkgevers in de bouw opgeroepen om alleen nog met erkende uitzendbureaus in zee te gaan. Ook vroeg hij de bouw met klem om snel de afspraken te ondertekenen die gemaakt zijn om meer mensen in de bouw aan het werk te helpen: "Afspraken waar een bureau als BouwFlex wellicht nog een mooie rol bij zou kunnen spelen."

Directeur Joost Louman van BouwFlex ziet een grote rol weggelegd voor uitzendbureaus in de bouw. Alleen al vanwege de files is een 'nationale arbeidspool' gewenst: "Dat scheelt de opdrachtgever een heleboel geld en uren en de werknemer een frustrerende werkweek in de file." Ook op het terrein van opleiden ziet BouwFlex een taak. Louman: "Hoe komt de bouw aan zijn nieuwe werknemers? Tien jaar geleden heeft BouwFlex moeten vechten om leerlingen te mogen opleiden! De betere uitzendbureaus zijn ook op dit gebied actief. Zo hebben wij een eigen leer/ervaringssysteem opgestart." Verder ziet BouwFlex ook een rol voor uitzenders bij het toenemende aantal zzp'ers en buitenlandse werknemers. Louman verwacht een verdubbeling van het aantal uitzendkrachten: "Als de uitzendbureaus zich inleven in de bouw en de spelregels goed volgen, voorspel ik dat het aantal mensen dat via een uitzendbureau actief is, zal verdubbelen."

John Kerstens schilderde nog maar eens hoe de bouw zich jarenlang verzette tegen uitzendwerk: het 'uitzendverbod' voorkwam het optreden van 'koppelbazen'. Kerstens: "Dat wilde natuurlijk niet zeggen dat flexibele inzet van mensen in de bouw niet voorkwam. Minstens net zo veel als elders, zou ik zeggen. Maar dan meestal op andere manieren, die even zo vaak overigens niet als flexibele arbeid werden herkend. Door aanname van mensen 'voor de duur van een werk', in de vorm van de aloude 'onderaanneming', of via collegiale in- en uitlening." In 1999 kwam met de inwerkingtreding van de Flexwet en de Waadi, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs een eind aan het uitzendverbod. BouwFlex hoorde bij het kleine groepje bureaus dat toegang kreeg tot de bouw. Kerstens: "We wilden uitzenden op een 'cleane' manier, maar dat kon niet rekenen op de steun van het Ministerie van Sociale Zaken." Er kwam geen erkenningsregeling voor bonafide uitzendbureaus. Maar inmiddels is minister Donner overstag, dankzij de lobby van de FNV. Een sector mag nu wel zelf een erkenningsregeling van toepassing verklaren, terwijl de uitzendbranche de NEN-certificering in het leven heeft geroepen. Kerstens wil dat de bouw die certificering toepast: "In die zin dat bouwwerkgevers alleen nog uitzendkrachten betrekken van gecertificeerde uitzendbureaus. Dat is goed voor die uitzendkrachten, voor de gecertificeerde bureaus, want dat is et bonafide deel van de branche, voor de individuele bouwwerkgever en voor de sector als geheel."

Afspraken zijn er in de bouw in het voorjaar al gemaakt over de inzet van allochtonen, vrouwen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Mensen die graag aan het werk willen, terwijl de bouw dringend mensen nodig heeft. Alleen hebben werkgevers die afspraken nog niet willen ondertekenen, aldus Kerstens, "omdat toch eerst het ontslagrecht versoepeld zou moeten worden. Dat is nu van de baan. Dus bouwwerkgevers: ondertekenen die boel!"

Deel deze pagina: