Fraude treft 45% van transportwereld

Blik op Nieuws

Bijna de helft (45%) van alle ondernemingen in de wereldwijde transport- en logistieksector heeft in de afgelopen twee jaar met fraude te maken gehad. In bijna driekwart van de fraudegevallen gaat het om ladingdiefstal. Verder komen vervalste transportdocumenten, corruptie en omkoping en boekhoudfraude het meeste voor.

De fraudepercentages liggen gemiddeld hoger dan in andere sectoren. Dit blijkt uit het internationale rapport ’Protect your shipment - Supporting Transportation & Logistics companies in managing fraud risks’ van PricewaterhouseCoopers (PwC).

De gevolgen van fraude voor het bedrijfsleven zijn omvangrijk, zo blijkt uit het onderzoek dat is verricht onder 119 transport- en logistiekondernemingen in 26 landen. Een vijfde van alle bestuurders bestempelt de financiële gevolgen van de twee ergste fraudegevallen binnen hun onderneming als zeer ernstig. De kosten als gevolg van materiële fraude lopen voor een transport- of logistiekonderneming op tot gemiddeld 260.000 euro.

Maar ook immateriële schade vormt een steeds groter probleem voor transport- en logistiekondernemingen. "Economische fraude heeft vaak negatieve impact op relaties met personeel (motivatieschade), met klanten (reputatieschade) en met leveranciers en producenten", zegt Michel Adriaansens, sectorleider transport en logistiek bij PwC.

Deel deze pagina: