G-rekening op de schop bij Tweede Kamer

BouwNed

Een systeem van depotrekeningen bij de Belastingdienst zou het systeem van g-rekeningen bij private banken kunnen vervangen. Hierover is op dit moment in de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling. Hoofddoel van deze wetswijziging is te komen tot één sluitend systeem voor de aannemer om zijn risico voor aansprakelijkheid op grond van de WKA te beperken. Met name de figuur van het rechtstreeks storten bij de Belastingdienst bij afwezigheid van een g-rekening beoogd men met de wetswijziging overbodig te maken.

Bouwend Nederland doet binnen VNO/NCW verband nadrukkelijk mee in de lobby met betrekking tot genoemd wetsvoorstel. Vier punten staan hierbij hoog op de agenda:

* De inzet om inderdaad te komen tot één sluitend en vrijwarend systeem om risico voor aansprakelijkheid in het kader van de WKA te kunnen beperken.

* De inzet om de administratieve lasten zoveel als mogelijk te verminderen in vergelijking tot de huidige g-rekeningen systematiek.

* De inzet om te komen tot een adequate rentevergoeding voor gelden op de depotrekeningen.

* De inzet om te komen tot verkorten van de deblokkeringstermijnen.

Deel deze pagina: