Gastouders door wetswijziging niet meer zelfstandig

ZZP Nederland

ZZP´ers die gastouder zijn in de kinderopvang dreigen door een wetswijziging in de wet Kinderopvang hun zelfstandigheid te verliezen. Door de wetswijziging worden gastouders verplicht hun rekeningen via een gecertificeerd gastouderbureau te laten versturen. Hierdoor raken zij volgens de huidige normen van Belastingdienst hun zelfstandigheid kwijt.

Wat is er aan de hand?
Op 1 januari 2010 komt er een wetswijziging in de Wet Kinderopvang. Naast hogere kwaliteitseisen aan de zelfstandige gastouders en de gastouderbureau´s, controle van de GGD op de werkplek, de invoering van een Landelijk Register Kinderopvang en enkele andere zaken, springt een verandering eruit. In artikel 49.3.b. worden zelfstandige gastouders verplicht om hun rekeningen via een gastouderbureau te versturen in plaats van direct naar de ouders. Hier wringt de schoen. Een gastouderbureau moet de facturen namens de zelfstandigen naar de ouders van de kinderen versturen. Verder zal het gastouderbureau dan de betaling innen, controleren met de werkbriefjes die zij van de gastouders krijgen en moeten zij (gecontroleerd door De Nederlandsche Bank) binnen 5 dagen het factuurbedrag overmaken aan de gastouders.

Waarom deze maatregel?
De maatregel wordt ingesteld door het Ministerie van OCW om controle te krijgen over het misbruik dat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden met de kinderopvangtoeslag.

Wat is er tegen?
De zelfstandigheid van de gastouders gaat door de maatregel verloren. Als de zelfstandige (gastouder) niet rechtstreeks naar de afnemer van de dienst (vraagouder) kan factureren, maar de facturatie via een gastouderbureau loopt, dan ziet de belastingdienst de gastouder niet meer zozeer als zelfstandig, maar als in dienst bij het gastouderbureau. Hierdoor heeft de zelfstandige geen recht meer op allerlei aftrekposten zoals de zelfstandigen- en startersaftrek.

Daarnaast moeten de zelfstandigen nu al inzage geven in de boekhouding als de Belastingdienst hier om vraagt, dus lijkt deze regeling slecht extra werk (en kosten) met zich mee te brengen. Ook hebben de zelfstandige gastouders geen inzicht meer in de eigen boekhouding en moet nog maar afgewacht worden of het gastouderbureau wel berekend is op de extra controletaak die zij krijgt. Als dit niet het geval is, dan is de kans groot dat zelfstandige veel langer op zijn/haar geld moet wachten dan nu met een rechtstreekse facturering het geval is.

Nog een minpunt
In dezelfde serie wetswijzigingen wordt ook aangekondigd de kinderopvangtoeslag voor ouders bij gastouderschap wordt verlaagd van € 6,10 per uur, naar € 5, - per uur. Dat is maar liefst 18% minder. Dit betekent voor de ouders dus een fikse verhoging van de eigen bijdrage in de kinderopvang. Daarnaast zullen ook de zelfstandigen hier last van krijgen omdat de vergoeding voor kinderdagverblijven naar € 6,25 gaan en voor BSO naar € 5,82. De gedachte hierachter is dat gastouderschap minder zou kosten....

Mening ZZP Nederland
Wij zijn van mening dat deze wetswijziging een inbreuk is op de zelfstandigheid van de gastouders. Een zelfstandige dient zelf naar de opdrachtgevers te kunnen factureren. Het gevaar bestaat anders dat de Belastingdienst de gastouder niet als zelfstandige ziet met alle financiële gevolgen van dien. Hiermee is niemand gebaat, want in Nederland zijn veel gastouders die een leegte opvullen in de kinderopvang. Als deze gastouders wegvallen dan is er veel te weinig kinderopvang. Dat zal toch zeker niet doelstelling zijn van Sharon Dijksma c.s.

Hoe nu verder?
Momenteel heeft ZZP Nederland diverse vragen omtrent de wetswijziging bij het Ministerie van OCW neergelegd. Wij wachten op antwoord.

Wij willen graag een dossier aanleggen om de discussie met het ministerie van OCW beter aan te gaan. Heeft u nog op- of aanmerkingen, dan kunt u deze kwijt aan ons. Mail dan naar info@zzp-nederland.nl
ZZP Nederland kreeg intussen ondermeer de volgende reacties over de wetswijziging;

“ Zelfstandigen hebben genoeg aan hun hoofd zonder tussenkomst van het gastouderbureau, we hebben er tenslotte niet voor niets voor gekozen om zelfstandig te zijn.” (J.B.)

“ Ik ben altijd "eigen baas" geweest en voel nu dat er een vreselijke afhankelijkheid gaat komen, terwijl ik het werk doe. Veel onzekerheid in de toekomst, door hogerhand besloten, zonder dat ik daar een stem in heb.” (I.S.)

“Hoe kan ik, als de betaling doorgeleid wordt via een gastouderbureau, juridisch nog aan mijn factureringsverplichting voldoen?? Ik word dus in mijn zelfstandigheid beperkt!

Daarnaast heb ik geen zicht meer op de betalingen van mijn klanten. En er is geen regelend recht meer m.b.t. hoe en wanneer de betaling plaats vinden!” (A.K.)

 

Deel deze pagina: