Gemeenten maken weinig gebruik van ZZP’ers

A en O fonds gemeenten

Gemeente maken (te) weinig gebruik van diensten van ZZP’ers. Slechts 2% van het beschikbare werk wordt uitgevoerd door Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP). Uit een onderzoek in opdracht van het A+O fonds Gemeenten (onder 14 gemeenten) blijkt dat gemeenten door onbekendheid met regels het lastig vinden om ZZP’ers in te huren en daarom snel terugvalt op intermediair ondanks de hogere kosten.

Veelal zijn de ZZP’ers die wel ingehuurd worden voor functies als interim manager, projectleider of adviseur mensen met een HBO+ opleiding. Het betreft hier vooral projecten met een langere looptijd dan 3 maanden. Indien specialisten nodig zijn voor kortere perioden worden meestal mensen via een uitzendbureau ingehuurd.

Flexibele inzet en specialistische kennis
Het zijn met name specialistische projecten waarvoor men ZZP’ers tijdelijk inzet. De flexibiliteit en de kennis van de ZZP’er zijn hier doorslaggevend. Op de vraag waarom geen interne mensen worden ingezet antwoordde een aantal gemeenten dat het vaste personeel een gebrek aan flexibiliteit vertoont.

Kwaliteit en prijs zijn belangrijke punten
Volgens de gemeenten zijn ZZP’ers over het algemeen zeer vakbekwaam en leveren zijn een kostenbesparing op. Bovendien is de krapte op de personeelsmarkt ook een belangrijke reden om ZZP’ers in te huren. Het merendeel huurt regelmatig dezelfde ZZP’ers in. Een groot deel van de gemeenten huurt zelfstandigen in via zowel intermediairs als rechtstreeks. P&O afdelingen geven er de voorkeur aan om ZZP’ers rechtstreeks in te huren, maar geeft tegelijkertijd aan dat dit veel tijd kost. Verder geven de respondenten aan dat rechtstreeks inhuren een stuk voordeliger is en dat de geleverde prestaties daar niet onder lijden.

Toekomstig inzetten ZZP’ers bij gemeenten
38% van de gemeenten verwacht in de toekomst meer gebruik te gaan maken van ZZP’ers, 54 % denkt dat het aandeel van ZZP’ers niet zal toenemen binnen gemeenten. Toch zal de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal ook bij gemeenten verder gaan. Enkele gemeenten gaan hun personeel de mogelijkheid bieden om zelf ZZP’er te worden. 

Link: | volledig rapport A+O |

Deel deze pagina: