Nieuws

Gemeenten sluiten zzp'ers uit van schuldhulp

Kabinet houdt rechtsongelijkheid in stand

Uit recente publicaties, o.a. in De Groene Amsterdammer, blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten zzp’ers uitsluit van schuldhulp, terwijl zij daar net als andere burgers volgens de wet recht op hebben. Stichting ZZP Nederland vindt, dat het kabinet als wetgever verantwoordelijk is voor een eenduidige uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening door de gemeenten. Staatssecretaris Van Ark mag deze uitsluiting en rechtsongelijkheid niet laten voortbestaan.Stichting ZZP Nederland wijst reeds langere tijd op de gebrekkige uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) door de gemeenten.

Heldere richtlijn

Op 24 mei 2018 signaleerde ZZP Nederland in Trouw, dat zzp’ers als ondernemer door gemeenten ook nog eens worden uitgesloten van schuldhulp.  Gemeenten verwijzen zzp’ers, die een beroep doen op schuldhulp, categorisch naar de Bbz. “De Bbz is echter niet bedoeld voor schuldhulp en zo worden zelfstandigen voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd”, zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland. “Doordat gemeenten de wet op verschillende manieren interpreteren en uitvoeren, ontstaat rechtsongelijkheid. De wetgever zou een heldere richtlijn moeten uitvaardigen in de vorm van een uitvoeringskader voor de gemeenten.”

Ombudsman legt pijnlijke plek bloot

Op 13 september 2018 publiceerde de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in het rapport “Een Open Deur? " de onderzoeksresultaten van een enquête onder 251 gemeenten over de uitvoering van de WGS en de Bbz. In dit rapport wordt pijnlijk duidelijk, dat de meeste gemeenten hun eigen uitvoeringsbeleid maken, waardoor men groepen burgers zoals zzp’ers keihard en zonder inhoudelijke motivatie uitsluit van schuldhulp, terwijl de wet dat niet toelaat.

Staatssecretaris Van Ark heeft in antwoord op Kamervragen gesteld, dat zij het rapport van de Ombudsman met belangstelling heeft gelezen, maar dat de gemeenten deze problematiek zelf maar moeten oplossen. “Wij zien wel, dat gemeenten in samenwerking belangrijke stappen maken, maar de verantwoordelijkheid voor een juiste interpretatie en een juiste uitvoering van de wet berust toch echt bij het kabinet. “, aldus Post.

Geplaatst op 29 januari 2019