Nieuws

Gemeenten willen verbod zzp-thuiskappers instellen

ZZP Nederland spreekt van uitsluiting en broodroof

Momenteel zijn er al zeven gemeenten, die zzp thuiskappers niet meer toestaan om hun beroep uit te oefenen vanuit huis.  De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) voert een lobby om zoveel mogelijk gemeenten te bewegen om zzp-kappers te weren, omdat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie met de in winkelpanden gevestigde kapsalons, die zij vertegenwoordigen. Stichting ZZP Nederland vindt, dat deze handelswijze niet door de beugel kan. “Deze uitsluiting van ondernemers is in strijd met de mededingingswet. Gemeenten mogen niet zomaar ingrijpen in de markt, dat is niet in het belang van de burger “, zegt voorzitter Maarten Post.

Oneerlijk

Volgens Anko is er sprake van oneerlijke concurrentie doordat kapperszaken, die in een winkelpand zijn gevestigd, hogere bedrijfskosten hebben dan zelfstandige kappers met een vestiging aan huis. Daarom wil ANKO, dat de bestaande kapperssalons, die meestal in winkelcentra zijn gevestigd, door de gemeente worden beschermd en dat thuiskappers in de gemeente moeten worden verboden.

Cijfers

In Nederland werken (2018) 27.000 kappers, waarvan bijna de helft zelfstandig en zonder personeel. Deze ondernemers werken meestal vanuit huis, net als veel andere zelfstandigen, zoals boekhouders, verzekeringsagenten, pedicures, manicures, schoonheidsspecialisten en muziekleraren. Werken als zelfstandige vanuit de eigen woning is toegestaan, mits niet meer dan 33% van de woning daarvoor wordt gebruikt en men bij de beroepsactiviteiten geen burenoverlast veroorzaakt. Uiteraard moet men zich houden aan geldende arbo- en veiligheidsvoorschriften, voor zover die van toepassing zijn.

Bevorderen

Zelfstandige kappers spelen op flexibele wijze in op de behoeften van hun klanten en kunnen tegelijkertijd prive- en zorgtaken efficiënt combineren met hun werkzaamheden. Bovendien hebben zij geen last van werkgeversverplichtingen, waardoor het ondernemen minder risicovol is. Burgers hebben als consument recht op keuzevrijheid en dienstverlening op maat. Gemeenten dienen het ondernemerschap in de gemeente te bevorderen en niet te beperken door uitsluiting van een bepaalde groep ondernemers. Daarmee is het belang van de burger in de gemeente niet gediend.

Onrecht

Stichting ZZP Nederland komt op voor de zelfstandige (thuis)kappers en is faliekant tegen uitsluiting van deze groep ondernemers door de gemeentelijke overheid. “Wij roepen gemeentebesturen op om af te zien van deze onrechtvaardige handelswijze, die het ondernemerschap in de gemeente beperkt“, zegt voorzitter Maarten Post.

ZZP Nederland is van plan om in gesprek te gaan met het bestuur van de ANKO om naar een oplossing te zoeken, die op draagvlak kan rekenen van alle betrokken partijen.

Bron
Stichting ZZP Nederland
Geplaatst op 13 augustus 2019