Grenzen voor Polen volledig open

Ministerie SZW

Nederland kan per 1 maart 2007 de grenzen openen voor werknemers uit Polen en de andere landen uit Midden en Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman geeft daarin een overzicht van de stand van zaken rond het flankerend beleid. Dat zijn afspraken die moeten garanderen dat werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk ontvangen. Dit om oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers te voorkomen. Dit flankerend beleid zal worden ingevoerd op het moment dat het vrij verkeer van werknemers van kracht is. Van Hoof schrijft dat dit per 1 maart kan, maar dat het aan de Kamer is om hier een beslissing over te nemen.

Van Hoof had deze brief al toegezegd voor 1 februari, maar wachtte tot de datum bekend was waarop de aanpassing van de Wet Minimum Loon in de Eerste Kamer wordt behandeld. Vandaag werd bekend dat de behandeling op 27 februari geagendeerd staat en wel als hamerstuk. Dit betekent dat de wijziging per 1 maart kan ingaan. Hierdoor wordt het mogelijk werkgevers die minder dan het minimumloon betalen een boete te geven.

De afspraken met werkgevers en werknemers over de controle op de naleving zijn op punten aangepast. Zo worden bedrijven die personeel inlenen gestimuleerd alleen nog gebruik maken van gecertificeerde uitzendbedrijven. Daarnaast is een passage opgenomen over verantwoordelijkheid van werkgevers voor de huisvesting van hun buitenlandse werknemers.

De Arbeidsinspectie heeft afspraken gemaakt met de organisaties van werkgevers en werknemers in de sectoren waar de werknemers uit de nieuwe lidstaten worden verwacht, onder andere de bouw en land- en tuinbouw. Afgesproken is dat werkgevers en werknemers vermoedens van wetsovertredingen of het niet naleven van algemeen verbind verklaarde CAO-afspraken kunnen melden bij een centraal meldpunt van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zal dan zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen.
Van Hoof schrijft dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten gewenst is.

Deel deze pagina: