GroenLinks wil furore maken met geld ondernemers

StartBedrijf
GroenLinks wil furore maken met geld ondernemers

Vaderverlof, het lijkt een mooie oplossing en dat is het ook. Niet alleen vrouwen hebben tijd nodig bij gezinsuitbreiding. Mannen hebben evengoed recht op vaderschapsverlof. Wat dat betreft trapt Van Gent een open deur open in Nederland.

Leuke sier maken vlak voor de verkiezingen doen eigenlijk alle partijen, maar als je net dramatische verkiezingen achter de rug hebt en als kamerlid ternauwernood je functie kan behouden wordt het blijkbaar tijd om de aandacht op jezelf en op je eigen partij te vestigen.

Nogmaals, het voorstel is niet verkeerd. We hadden het allemaal kunnen bedenken. Wat in het persbericht niet vermeld staat is wie het gaat betalen. In het voorlopige voorstel dat door GroenLinks is opgesteld staat ergens een klein paragraafje dat we u niet willen onthouden:

“Het wetsvoorstel heeft voor de Rijksbegroting geen gevolgen aangezien werkgevers verantwoordelijk voor de twee weken loondoorbetaling. Zij dragen de kosten van het onderhavige wetsvoorstel.”

Onderstaand het volledige persbericht:
GroenLinks wil dat jonge vaders direct na de bevalling recht krijgen op twee weken betaald vaderverlof. Dat staat in een initiatiefwet die Ineke van Gent vandaag presenteert. Nu nog hebben jonge vaders recht op niet meer dan twee dagen: deze gaan al op aan de bevalling zelf en de gang naar het gemeentehuis. GroenLinks vindt het belangrijk dat vaders de tijd krijgen om zich te hechten aan hun baby. Bovendien is er direct na de bevalling genoeg te doen in huis.

Vaderverlof belangrijk voor moeder en kind
Twee dagen vaderverlof is erg weinig, ook als we kijken naar de landen om ons heen. In Denemarken, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben vaders twee weken verlof, in Finland achttien en in Portugal twintig dagen. Noorwegen heeft de ruimste regeling voor vaderverlof: zeven weken. GroenLinks vindt dat ook Nederland een vadervriendelijker verlofregeling moet krijgen. Twee weken vaderverlof is een waardevolle investering voor de band tussen vader en kind: vaders die vanaf het prille begin de kans krijgen om zich te hechten aan de baby, zullen ook meer geneigd zijn om in het latere leven van de kinderen zorgtaken op zich te nemen. Zodat niet meer de vraag zal klinken Wie is die man die op zondag het vlees snijdt?.

Een beter evenwicht tussen werken en zorgen
De zorg voor kinderen is in Nederland ongelijk verdeeld. Vaders werken in t algemeen voltijds, terwijl van de werkende vrouwen 61% een deeltijdbaan heeft. De kloof tussen het aantal uren dat vrouwen en mannen gemiddeld werken, is in Nederland het grootst van heel Europa. Dat moet veranderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt immers dat kinderen met een zorgzame vader zich sneller ontwikkelen en beter presteren op school. Een goede start, namelijk twee weken vaderverlof direct na de geboorte, zal er aan bijdragen dat meer vaders de keuze maken voor minder werken en meer zorgen. Dat geeft vrouwen de mogelijkheid om juist meer betaalde arbeid te verrichten. En daar wordt iedereen beter van.

Deel deze pagina: