Grondwet bij de tijd: e-mail ook onder briefgeheim

Overheid.nl

E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.'

Alleen na tussenkomst van een rechter of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, kan inbreuk op dit recht worden gemaakt.

Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Briefgeheim

Het is eenieder verboden ongeopende post die niet voor hem of haar bestemd is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post wel gericht is. De wettelijke bescherming via het zogenaamde 'briefgeheim' van poststukken, waaronder brieven, vervalt op het moment dat de brief bij de geadresseerde is beland. Daarna mag de geadresseerde nog steeds niet helemaal zelf weten wat /hij doet met de inhoud van de brief en nu dus ook e-mail sms en andere vormen van telecommunicatie. Er zijn nog beperkingen die onder meer de Auteurswet vallen, of onder de wetten tegen belediging en smaad en privacywetgeving.

Deel deze pagina: