Groningen: Lager opgeleiden naar hogere functie brengen

Provincie Groningen

Nieuwe kansen voor werkzoekenden en werkgevers in de provincie Groningen

Op het Werkplein in het gebouw van de Sociale Dienst van de Stad Groningen is het Loket Leren en Werken ingericht. Loketten op vijf andere locaties in de provincie Groningen volgen op korte termijn. Vanaf woensdag 28 maart a.s. kan een ieder die een vraag heeft op het gebied van Leren en Werken en in het bijzonder op het gebied van EVC-trajecten en duale trajecten terecht bij Loket 61 op het Werkplein.

Het Loket Leren en Werken is laagdrempelig en verbetert de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden en werkenden. Werkgevers kunnen door te investeren in het opleidingsniveau van hun medewerkers de concurrentiepositie en de continuïteit van hun bedrijf vergroten. Verder speelt het Loket Leren en Werken een adviserende en informerende rol naar dienstverleners zoals SoZaWe-consulenten, UWV-consulenten en bedrijfsadviseurs.

Opleidingsniveau vaak te laag voor hogere functie
Veel werkenden komen door hun opleidingsniveau vaak niet in aanmerking voor een hogere positie bij het bedrijf waar ze werken, terwijl zij wel over de kennis en vaardigheden beschikken om op dat niveau te kunnen presteren.

Certificering in plaats van opleiding
Door deze mensen te certificeren wordt de kans op promotie aanmerkelijk vergrooot. Daardoor ontstaat ruimte voor de instroom van nieuwe medewerkers. Werkzoekenden krijgen een grotere kans op een baan. Zeker als ook zij geschikt zijn gemaakt voor de arbeidsmarkt door middel van het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) of door een duale opleiding, wat een mix is van leren en werken. De concurrentiepositie en rendement van het bedrijfsleven wordt vergroot door beter geschoolde medewerkers. Door een hoger opleidingsniveau kan de benodigde certificering worden verkregen, waar in het bedrijfsleven steeds meer om wordt gevraagd.

Met het Loket Leren en Werken is samenhang in de locale infrastructuur voor loopbaanadvies, begeleiding en scholing gecreëerd. Het initiatief levert maatwerk aan individuen (werkzoekenden, werkenden en werkgevers) en is van groot matschappelijk belang. Leren en Werken is een belangrijk beleidsthema voor de provincie Groningen en de ministeries van OCW en SZW. De provincie Groningen is door beide ministeries aangewezen als pilotregio.

Deel deze pagina: