Groninger ondernemers zitten niet te wachten op Max van den Berg

Groninger ondernemers zitten niet te wachten op Max van den Berg
Max van den Berg wordt commissaris van de Koningin in Groningen. De Provinciale staten van Groningen hebben besloten een aanbeveling te doen om Max van den Berg tot commissaris van de Koningin in Groningen te benoemen.

Capaciteiten voldoende maar...
Niemand betwijfeld de bestuurlijke ervaring van Van den Berg, maar menig ondernemer heeft zo zijn twijfels over de komende benoeming. Groningen is nog steeds niet vergeten dat Van den Berg een van de aanstichters was van het zo verguisde verkeerscirculatieplan in Groningen.

“We zullen wel weer op de fiets moeten” is inmiddels een populaire uitspraak in Groningen. Ondernemers vrezen het bolwerk wat ontstaan als beide PvdA aanstichters van het verkeerscirculatieplan aan de macht komen in Groningen.

Max van den Berg is sinds 1999 delegatieleider van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Van 1970 tot 1978 was hij wethouder Cultuur, Monumentenzorg, Verkeer, Openbare Werken, Openbaar Vervoer, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling voor de Partij van de Arbeid in de stad Groningen. In 1979 werd hij voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij is 13 jaar directeur van de ontwikkelingsorganisatie Novib/Oxfam geweest, waar hij in 1986 begon. Van den Berg studeerde sociologie in Groningen.

Vertrouwen van Provinciale Staten
Provinciale Staten hebben het vertrouwen in Van den Berg uitgesproken. Zij verwachten in hem een uitstekende commissaris van de koningin te hebben gevonden, die de belangen van Groningen en de Groningers kan behartigen. Hij voelt zich sterk verbonden met Groningen en weet wat er in Groningen speelt. Provinciale Staten zijn blij Van den Berg aan te kunnen bevelen als nieuwe commissaris. Zij zien in hem een coördinator en bruggenbouwer die in staat is samenwerkingsverbanden te smeden en te onderhouden, met daarbij oog voor alle belangen. De Staten verwachten in hem een sterke, actieve en alerte voorzitter van zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten te hebben gevonden.

Provinciale Staten sturen hun aanbeveling (voordracht) vandaag naar de minister. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de voordracht bespreken in de Ministerraad. Van de Ministerraad gaat de voordracht naar Hare Majesteit de Koningin voor een Koninklijk Besluit

Deel deze pagina: