Haast maken met zwangerschapsverlof zelfstandigen

GroenLinks

Het kabinet moet snel regelen dat zelfstandig ondernemers met zwangerschapverlof kunnen. Dat eist Ineke van Gent vandaag in een kamerdebat over emancipatie. Vorig jaar al steunde de Tweede Kamer een motie van GroenLinks en CDA om zo'n regeling te maken. De Geus heeft het echter niet geregeld. Ook het nieuwe regeerakkoord is op dit punt te vaag. Zonodig zal Ineke van Gent nogmaals een motie indienen om een goede regeling voor zelfstandig ondernemers.

Vier jaar stilstand op emancipatie
De weigering om het zwangerschapsverlof te regelen, is typerend voor de bewindsperiode van De Geus. Al kort na zijn aantreden constateerde deze minister 'dat de emancipatie is voltooid' en vervolgens heeft hij dus niets meer ondernomen.

De arbeidsparticipatie van vrouwen is amper gestegen, nog altijd is minder dan de helft van alle vrouwen economisch zelfstandig. Ook verdienen vrouwen fors minder dan mannen en dringen zij nauwelijks door tot de top van de wetenschap en het bedrijfsleven. Het zijn - kortom - vier verloren jaren voor de emancipatie. Overigens blijkt ook in de formatie hoe hardnekkig het glazen plafond is: De informateurs en de onderhandelaars waren allen man, hetzelfde geldt voor de premier en de vice-premiers.

Petitie FNV
FNV Zelfstandige Bondgenoten is een actie gestart voor het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. In een petitie worden de Tweede Kamerleden opgeroepen om te blijven aandringen op een goede regeling. De petitie, die al bijna vijfhonderd keer is ondertekend, is inmiddels aangeboden.

Deel deze pagina: