Helft zelfstandigen lid van lokale ondernemersvereniging

Kennissite MKB en ondernemerschap

Lokale ondernemersverenigingen vervullen een geheel eigen rol, naast de commerciële samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Bijna de helft van de MKB-ondernemers is aangesloten bij een plaatselijke ondernemersvereniging, voornamelijk vanwege de sociale contacten met collega's. Een meerderheid van de ondernemersverenigingen is recent actief betrokken geweest bij een gemeentelijke besluitvorming. In de meeste gevallen wordt hierbij de Kamer van Koophandel als andere partij in de besluitvorming betrokken. Dit blijk uit onderzoek van EIM.

Sociaal contact is belangrijk in lokale ondernemersvereniging
Bijna de helft van de MKB-ondernemers is aangesloten bij een plaatselijke ondernemersvereniging. Dat is meer in vergelijking tot deelname in commerciële samenwerkingsverbanden (25 %) of lidmaatschap van een brancheorganisatie (30%). De voornaamste reden die de MKB-ondernemers opgeven voor aansluiting bij een plaatselijke ondernemersvereniging is het onderhouden van sociale contacten met collega-ondernemers. Andere redenen zijn: samen een vuist kunnen maken, kennis er ervaringen uitwisselen en - duidelijk in mindere mate - gezamenlijk promotieactiviteiten kunnen voeren, gezamenlijke contracten afsluiten of gezamenlijk acquisitie voeren. MKB-ondernemers sluiten zich niet bij een plaatselijke ondernemersvereniging aan om redenen die direct met de bedrijfsvoering te maken hebben.

Ondernemersverenigingen actief bij gemeentelijke besluitvorming
Een meerderheid van de ondernemersverenigingen is in de afgelopen twee jaar actief betrokken geweest bij een gemeentelijke besluitvorming. Die besluitvorming heeft voornamelijk betrekking op de ontwikkeling of herstructurering van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra. Ruimtelijke ordening en economische zaken zijn ook belangrijke terreinen waarop ondernemersverenigingen actief zijn in de gemeentelijke besluitvorming. In de meeste gevallen wordt de Kamer van Koophandel als andere partij betrokken in de besluitvorming, maar ook de provincie en projectontwikkelaars zitten redelijk vaak met de ondernemersvereniging bij de gemeente aan tafel. Ook wordt hierbij wel eens de samenwerking met andere ondernemersverenigingen opgezocht.

Deel deze pagina: