Herbeoordeling WAO, WAZ en Wajong voorlopig stopgezet

Ministerie SZW - 16 maart 2007

Minister Donner heeft vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving voor WAO, WAZ en Wajong het UWV gevraagd om herbeoordelingen van mensen die ouder zijn dan 45 jaar op 1 juli 2004 stop te zetten.

Dit voorkomt dat herbeoordelingen uitgevoerd zouden worden of uitkeringen zouden worden stopgezet, terwijl deze na inwerkingtreding van de betreffende wet- en regelgeving weer gerepareerd zou moeten worden.

Het UWV heeft vanaf het bekend worden van het coalitieakkoord geen nieuwe herbeoordelingen voor deze groep gepland. Al geplande gesprekken voor een herbeoordeling bij een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige gingen wel door, tenzij de betreffende cliënt daar bezwaar tegen had. Indien uit een al lopende herbeoordeling een lager arbeidsongeschiktheidspercentage geconcludeerd werd, werd de betreffende beschikking niet verstuurd en de uitkering niet aangepast. Voor deze personen is de uitkeringssituatie dus niet veranderd. Minister Donner heeft ook de Inspectie Werk en Inkomen hiervan in kennis gesteld.

Aanpassing TRI
In de week van 19 maart zal minister Donner de aanpassing van de TRI-regeling publiceren. In deze aanpassing wordt geregeld dat de verlenging van zes naar twaalf maanden met onmiddellijke werking wordt toegepast voor personen die recht hebben op een TRI-tegemoetkoming.

Deel deze pagina: