Hogere premie bij UWV door privatiseren WGA

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

Als winkelmedewerkers een uitkering krijgen voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan heeft dat voor werkgevers grote financiële gevolgen.

De WGA kent vanaf 2007 namelijk een gedifferentieerde premie. Bij instroom in de WGA gaan ondernemers gedurende 10 jaar een hogere gedifferentieerde WGA-premie betalen bij het UWV. De wet biedt ondernemers de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Ondernemers betalen dan geen gedifferentieerde premie, maar verzekeren het risico bij een private verzekeraar. De verzekeraar betaalt 10 jaar de WGA-uitkering van medewerkers en ondersteunt bij de re-integratie. Aan een werknemer die onvoldoende meewerkt aan re-integratie kunnen sancties worden opgelegd.

Het kabinet is van plan om de WGA te privatiseren, dit betekent een grote verandering. Het is onduidelijk hoe de nieuwe kabinetsplannen vertaald gaan worden naar een wetswijziging van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) waarvan de WGA onderdeel uitmaakt. Door deze onduidelijkheid is het voor winkelbedrijven niet verstandig om nu te besluiten om eigen risicodrager WGA te worden.

Daarom adviseert de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) winkelbedrijven het eigen risico dragen uit te stellen en zeer terughoudend om te gaan met aanbiedingen die momenteel door verzekeraars worden gedaan. 


Deel deze pagina: