HR Managers zien blijvende groei werkgelegenheid

Van den boogaart b.v.

HR Managers zien blijvende groei van de werkgelegenheid, terwijl de problemen met moeilijk vervulbare vacatures aanhouden.

Dit blijkt uit de resultaten van de in februari gehouden enquête van HRM-bemiddelaar Van den Boogaart Personeelszaken onder HR Managers. De enquête wordt sinds februari 2004 maandelijks verricht en geeft aan wat voor ontwikkelingen HR Managers verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid. Voor de komende 6 maanden, maar ook op het moment van enquêteren. Daarnaast geven diezelfde HR Managers hun verwachtingen aan met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures.

De resultaten van februari 2007:
Hoofdindex: De verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid De HRM-index van februari 2007 is uitgekomen op 75,0 (januari: 75,8). De responderende HR Managers verwachten een aanhoudende groei van de werkgelegenheid in de komende zes maanden. Het percentage respondenten dat de komende 3 tot 6 maanden een stijging van de werkgelegenheid verwacht, komt in februari op 57,4%, waar in januari nog 59,1% werd gemeten. Het percentage HR Managers dat een afname verwacht, bedraagt in februari 2007 7,4%, waar dit een jaar geleden nog 14,2% was. Uit de achterliggende cijfers blijkt opnieuw dat vooral groei verwacht wordt in de werkgelegenheid voor functies in Productie en Techniek en Verkoop.

Deelindex: De huidige ontwikkeling van de werkgelegenheid
De deelindex van de actuele werkgelegenheidsontwikkeling komt in februari uit op 69,2 (januari 69,6). Een vrijwel onveranderd hoge stand. In februari 2007 zag 49,4% een reële stijging, 39,7% ziet geen verandering en 10,9% ziet in februari een afname van de werkgelegenheid. Uit de achterliggende cijfers blijkt dat men vooral een toename ziet van werkgelegenheid in Productie en Techniek en Verkoop.

Deelindex: Verwachting t.a.v. moeilijk vervulbare vacatures
De deelindex voor de moeilijk vervulbare vacatures kwam in februari op 76,0 (januari 79,8). Precies een jaar geleden stond deze deelindex nog op 63,5 en in februari 2004 nog op 44,7. HR Managers geven hiermee aan te verwachten dat de problemen om de juiste mensen aan te trekken blijven aanhouden en blijven toenemen. Maar liefst 96,2% ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures niet afnemen. 55,8% daarvan ziet een toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures, wat iets minder is dan vorige maand toen nog 62,2% dacht dat de moeilijk vervulbare vacatures in aantal zouden toenemen. De achterliggende cijfers geven aan dat het komende halfjaar vooral problemen verwacht worden bij het aantrekken van personeel in Productie en Techniek en Financiële functies. Opvallend is dat dit voor zo'n 60% functies zijn op HBO en academisch niveau en dat de functiegebieden waar krapte wordt geconstateerd zich verbreedt.


Deel deze pagina: