Nieuws

Industriebeeld: producentenvertrouwen valt licht terug

Het producentenvertrouwen in de industrie is in januari 2007 uitgekomen op 6,4. Dit is 1,4 punt lager dan in december 2006. Het vertrouwen van de ondernemers nam vanaf de zomer van 2005 sterk toe en bereikte in oktober 2006 het hoogste niveau ooit. Hoewel het vertrouwen na deze piek iets terugliep, is de stemming onder de ondernemers nog altijd positief.

De industrie heeft in november dit jaar 11 procent meer omzet gerealiseerd dan in november 2006. Al ruim tweeëneenhalf jaar is de omzet hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie was bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Het is inmiddels zes jaar geleden dat een hoger groeicijfer voor de productie genoteerd kon worden.

Het volume van de bruto toegevoegde waarde is in de industrie in het derde kwartaal van 2006 met 1,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Producenten iets minder positief
Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de voorraad gereed product bleef in januari onveranderd. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in januari iets minder positief dan in december 2006. Ook de orderpositie werd iets minder gunstig beoordeeld.

De orderontvangsten zijn volgens de ondernemers in december 2006 verder toegenomen. Ook de index orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) is weer gestegen. Deze kwam in januari uit op 107 en is sinds het najaar van 1992 niet meer zo hoog geweest. Deze verbeteringen hebben zich niet vertaald in het oordeel over de orderpositie.

Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was licht in de meerderheid. De stemming van de ondernemers over de werkgelegenheid in hun bedrijven is de laatste maanden duidelijk verbeterd. In de periode 2001-2005 voorzag het merendeel van de ondernemers een krimp van de personeelsomvang.

De ondernemers in de sector investeringsgoederen en de sector halffabrikaten oordeelden positiever dan hun collega's in de sector consumptiegoederen. Branchegegevens worden gepresenteerd in de Industriemonitor op de CBS-website. Informatie over de stemming van de zakelijke dienstverleners is elders opgenomen, in het Conjunctuurbericht.

Flink meer omzet
De toename van de omzet in november kan voor ruim driekwart worden toegeschreven aan een grotere afzet en het overige deel aan hogere afzetprijzen.

In alle branches van de industrie was de omzet hoger. De sterkste toename is gemeten in de metaalindustrie. Hier was de omzet ruim 20 procent hoger. Daarnaast boekten de voedings- en genotmiddelenindustrie en de hout-, bouwmaterialen- en meubelindustrie met 9 procent een beduidend hogere omzet.


In het binnenland is ruim 8 procent meer omzet gerealiseerd. Op de buitenlandse markt was de toename ruim 13 procent. Hier deed de metaalindustrie het uitstekend met een 22 procent hogere omzet. Het is inmiddels de zevende maand op rij dat de buitenlandse omzetgroei in de metaalindustrie groter is dan gemiddeld in de gehele industrie.

Topproductie in november
De Nederlandse industrie heeft al jaren niet meer zoveel geproduceerd als in november 2006. De gemiddelde dagproductie was bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor de invloed van de samenstelling van de werkdagen op de productie. Het is inmiddels zes jaar geleden dat een hoger groeicijfer voor de productie genoteerd kon worden.

Het producentenvertrouwen in oktober was al een voorbode. Deze indicator bereikte die maand de hoogste waarde sinds 1985. De ondernemers waren zeer positief over hun toekomstige productie en de index orderpositie (het aantal ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) kwam uit op een recordhoogte.

Alle branches leverden in november meer productie. In de metaalindustrie was de toename met bijna 5 procent het grootst. Ook de textielindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie deden het goed met een toename van ongeveer 4 procent.

Weer groei in de industrie
In het derde kwartaal van 2006 was het volume van de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de industrie 1,3 procent groter dan dat van het overeenkomstige kwartaal van 2005. In het tweede kwartaal kwam het volume van de bruto toegevoegde waarde 1,4 procent hoger uit. Over geheel 2005 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde nagenoeg op hetzelfde niveau als dat van 2004.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2006 met 2,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met 2,8 procent. De uitvoer blijft de belangrijkste pijler onder de economische groei. De versnelling van de groei is het grootst bij de investeringen en de consumptie van huishoudens.


Bron
CBS
Geplaatst op 26 januari 2007