ING: aantal ZZP'ers zal flink blijven groeien

Aantal ZZP’ers blijft groeien volgens voorspelling ING

Het economisch bureau van de ING verwacht een stevige stijging van het aantal ondernemers in Nederland. In het rapport “Naar een sterker MKB’ spreekt men vooral over de sterke groei van het aantal ZZP’ers. In de afgelopen twintig jaar is het aantal bedrijven in Nederland meer dan verdubbeld: van 600.0000 in 1996 naar 1.400.000 bedrijven in 2015.

De sterke toename van het aantal bedrijven is vooral toe te schrijven aan de opkomst van de Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP). 96% van de bedrijven heeft maximaal 9 personen in loondienst. Driekwart van deze bedrijven zijn ZZP’ers, zonder personeel dus. 0,2% van alle bedrijven heeft minimaal 250 mensen in dienst.

Toekomstverwachting 2025

In het rapport doet de ING ook een voorspelling dat het aantal bedrijven de komende tien jaar nog fors zal toenemen, mede door de groei van het aantal ZZP’ers. Daarnaast blijft het ondernemerschap populair omdat steeds meer drempels om een bedrijf te starten verdwijnen.

De grootste sector is en zal de zakelijke dienstverlening blijven, gevolgd door detailhandel, groothandel, horeca en de agrarische sector. Met name de nieuwe generatie bedrijven zal zich meer gaan richten op innovatieve diensten en producten en daarbij speelt export naar het buitenland een grotere rol.

Toegevoegde waarde voor de economie

De MKB bedrijven leveren ongeveer 60% van toegevoegde waarde voor de economie, verdeeld in 40% van het kleinbedrijf en 20% door het middenbedrijf. Met name de zakelijke dienstverlening scoort hier hoog, in tegenstelling tot de detailhandel, waar de toegevoegde waarde erg laag is. Het grotere bedrijfsleven, met meer dan 250 mensen in dienst, levert 40% van de toegevoegde waarde.

ING: ZZP’ers leveren nauwelijks een bijdrage aan de economische groei*

Volgens het ING leveren ZZP’ers nauwelijks een bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid van ons land. Men zou het groeipotentieel onvoldoende benutten, men werkt een beperkt aantal uren, sommigen zijn gedeeltelijk in loondienst. Daarnaast hebben ZZP’ers andere groeiambities dan de grotere bedrijven.

Beeld van de ZZP’er in 2025

Men verwacht dat in 2025 het percentage vrouwelijke ZZP’ers is toegenomen ten opzichte van 2015. De gemiddelde leeftijd van de ZZP’ers zal stijgen, mede door de stijgende werkloosheid en dat men als 50 plusser moeilijk aan een baan komt. Op dit moment is ca. 20% van de ZZP’ers allochtoon en dit percentage zal de komende jaren ook stijgen. Daarnaast zal het percentage hoogopgeleide ZZP’ers nog meer toenemen. Met betrekking tot het aantal werkuren verwacht het ING dat dit zal dalen naar 20 tot 35 uur per week.

* Reactie ZZP Nederland

Het klinkt een beetje negatief als het ING melding maakt dat de ambitie van ZZP’ers om te groeien niet zo groot is. Deels is dat waar, want ZZP’ers hebben veelal bewust een keus gemaakt om geen personeel aan te nemen. Echter dat men vrijwel geen bijdrage levert aan de werkgelegenheid is pertinent onjuist. ZZP’ers leveren wel degelijk een bijdrage aan de werkgelegenheid, immers iedere zelfstandige zorgt zelf voor zijn eigen baan en zijn eigen inkomen.

Downloads

  1.  
    Download (4,7 MB)

    pdf-bestand

Deel deze pagina: