Invoering Wet Wegvervoer Goederen vertraagd

Niwo - ZZP Nederland

Invoering Wet Wegvervoer Goederen vertraagd

De Wet Wegvervoer Goederen (WWG) die de oude Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) zou gaan vervangen heeft vertraging opgelopen en wordt pas in mei 2009 ingevoerd. De nieuwe wet voorziet in één vergunning voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlands vervoer en vervoer binnen Europa.

Hoewel de wet voor ZZP chauffeurs geen enkele hoop gaat geven is het toch jammer dat de invoering weer een flinke vertraging heeft opgelopen. Een sterk punt in de nieuwe wet zou de verlaging van de kredietwaardigheid van de aanvrage voor een NIWO vergunning zijn. Dit bedrag zou van € 18.000,- naar € 9000,- verlaagd worden. Voor veel kleine transportondernemingen was de hoge norm voor kredietwaardigheid.

Geen hoop voor ZZP Chauffeurs
Een punt wat niet veranderd in de nieuwe wet is de eis van dienstbetrekking. Hierdoor zijn ZZP Chauffeurs kansloos als ze zich willen verhuren aan transportondernemingen. In de wet staat de uitdrukkelijke eis van dienstbetrekking: het is een verplichting voor een transportonderneming om chauffeurs in loondienst te hebben, compleet met gezagsverhouding etc. ZZP Nederland met 6000 aangesloten ZZP'ers vraagt al een tijd aandacht voor dit probleem. Volgens de wet mogen transportbedrijven geen ZZP’ers inhuren voor een bepaalde klus. Dit, terwijl er een grote behoefte is onder chauffeurs om zelfstandig en dus flexibel in te spelen in een snel veranderende arbeidsmarkt.

Veranderingen in nieuwe WWG:

  • Aparte vergunning voor binnenlands vervoer vervalt
  • De Eurovergunning geldt voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer
  • Eis van kredietwaardigheid: minimum wordt verlaagd naar € 9.000
  • Eis van betrouwbaarheid: verklaring omtrent gedrag wordt vervangen door integriteitverklaring
  • NIWO kan last onder dwangsom opleggen
  • NIWO heeft vervoerenquête niet langer als wettelijke taak
  • Inschrijvingsplicht eigen vervoer geschrapt
  • Invoering van medeaansprakelijkheid van de verlader
     

Deel deze pagina: