Jamin ondersteunt franchisenemer door training- en coachingtraject

Maussen Communications

In de tweede helft van juni 2007 start Jamin met een training- en coachingtraject voor haar ondernemers. De trainingen zijn in zes fases opgedeeld waarin de franchisenemer proactief wordt begeleid om het positieve gevoel en de klantvriendelijkheid met de consument te versterken.

Voorafgaand aan de trainingen is reeds aangevangen met een consumentenonderzoek. Deze is onder diverse winkels uitgevoerd. De conclusies die uit het onderzoek voortvloeien en per winkel verschillen dienen als nul meting voor de in half juni 2007 te starten trainingen. Daarbij ligt de focus op de deskundigheid en het ondernemende vermogen van de franchisenemer. Maar ook op het verder ontwikkelen van de competenties vakkennis, klantvriendelijkheid, lef en pro-activiteit. Als franchiseorganisatie onderschrijft Jamin het belang van ondersteuning en deskundig advies richting haar franchisenemers.

Gedurende de trainingen wisselen testen, rollenspelen en theorie elkaar voortdurend af. Daarbij staan creativiteit, klantvriendelijkheid en kennis van producten voorop. Uitgevoerde activiteiten, voorzien van een opdracht worden door een analyse met deskundige feedback opgevolgd. De ondernemer krijgt hierbij advies op vragen als wat ging er goed? Wat zijn de leermomenten? Hoe kan het de volgende keer beter? Welke strategie kan worden toegepast?

Door middel van haar trainingen tracht Jamin haar ondernemers ‘Out of the Box’ te laten denken en handelen. Daadkrachtig en pragmatisch om te laten gaan met zijn of haar rol als ondernemer om de lokale markt en klant op een positieve en doelgerichte manier te benaderen. De franchisenemer krijgt inzicht in de oorzaken van succes en achteruitgang. En doelen worden duidelijk geformuleerd. Ook de leidinggevende capaciteiten van de ondernemer worden onder de loep genomen. Is hij of zij een goede manager? Om uiteindelijk zo efficiënt en effectief als team te werk te gaan met als doel tevreden klanten en een verhoging in de omzet.

Het Jamin training- en coachingtraject start half juni 2007 en is een doorlopend proces.Deel deze pagina: