Kabinet gaat fiscale positie ZZP'ers onderzoeken

Rijksoverheid

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een onderzoek aangekondigd over de fiscale positie van ZZP'ers. Hierover heeft de minister gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister vraagt zich af of de groei van het aantal ZZP'ers positief beoordeeld moet worden of juist afgeremd.

Inmiddels is 1 op de tien werkende ZZP'er, eind jaren negentig was dat nog 1 op 17. Inmiddels zijn er ca 800.000 zelfstandigen zonder personeel en de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd 1miljoen ZZP'ers werken in Nederland.

Volgens Dijsselbloem moet worden nagedacht welke gevolgen dit heeft voor het sociale stelsel in Nederland en de premieheffing die nu gebaseerd is op werkgevers en werknemers. Daarnaast zou de groei van het aantal ZZP'ers de opbrengsten van de inkomstenbelasting verminderen door de ondernemersaftrek die nu voor ZZP'ers gelden. Momenteel is er een ‘witte vlek’ op het gebied van kennis over de positie van ZZP'ers en de fiscale gevolgen daarvan. Een onderzoek moet duidelijkheid geven, aldus de minister.

Stichting ZZP Nederland reageert positief op een onderzoek wat de positie van ZZP'ers moet verduidelijken. Ook het vereenvoudigen van het belastingstelsel is een positief punt. Tegelijkertijd kan dit echter wel eens betekenen dat het fiscale stelsel voor zelfstandigen wordt aangepast. Daar zullen veel zelfstandigen niet blij mee zijn.

Toch is het onderzoek en mogelijke aanpassingen wel begrijpelijk. Op dit moment betalen 35.000 startende ondernemers met een jaarwinst van 20.000 euro geen cent inkomstenbelasting doordat ze gebruik kunnen maken van de vele fiscale regels. Met name de groep ZZP'ers die start vanuit een uitkering wordt het erg gemakkelijk gemaakt. Men mag sinds 2013 70% van de uitkering behouden zonder daar iets van hoeven te verrekenen en heeft vervolgens recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling. Hierdoor wordt het fiscale inkomen dusdanig laag dat men ook nog eens in aanmerking komt voor allerlei toeslagen.

Stichting ZZP Nederland wil graag betrokken worden bij het onderzoek en is bereid mee te denken over mogelijke aanpassingen. Dat betekent niet dat alle aftrekposten zomaar kunnen verdwijnen zoals dat geprobeerd is met het afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Dat accepteren we onder geen beding. Maar een evenwichtige verdeling van lasten, daarbij rekening houdend met het ondernemerschap en de risico’s van ondernemen is goed verdedigbaar.

Deel deze pagina: