Kabinet moet zorgvuldig zijn met zzp-regelgeving

Stichting ZZP Nederland bepleit rechtszekerheid zonder onnodige regels

De tweede bijeenkomst van zzp-veldpartijen d.d. 3 september in Den Haag over de zzp-maatregelen in het regeerakkoord heeft weinig nieuwe inzichten geboden. Wel werd nog eens bevestigd, dat dit kabinet ervoor moet waken om fouten uit het verleden niet te herhalen. Het heeft geen zin om de problematiek van schijnconstructies, die slechts betrekking heeft op minder dan 10% van de zzp-groepering, te bestrijden met maatregelen waar echte zelfstandigen nodeloos last van ondervinden.

Rechtszekerheid belangrijk

Stichting ZZP Nederland benadrukte nog eens, dat een webmodule, zoals de door het kabinet voorgestelde opdrachtgeversverklaring geen verbetering is ten opzichte van de modelcontracten van de DBA en de vroegere BGL. “Dit soort maatregelen zorgen voor onnodige administratieve lasten bij opdrachtgevers en zelfstandigen. Ze bieden echter geen rechtszekerheid, waardoor opdrachtgevers kopschuw worden en zelfstandigen opdrachten mislopen”, zegt voorzitter Maarten Post. Nagenoeg alle partijen vinden rechtszekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers het allerbelangrijkst. Zelfstandigen kunnen dan zonder belemmeringen ondernemen en opdrachtgevers hoeven niet te vrezen voor onverwachte sancties.

Minimumtarief zelfstandigen niet werkbaar

Om de “onderkant” van de arbeidsmarkt af te bakenen, wil het kabinet een minimum uurtarief instellen. Bedrijven moeten dan onder dit tarief werkgeverspremies afdragen en zelfstandigen moeten onder dit tarief als werknemer worden tewerkgesteld. Omdat er veel verschillende manieren zijn, waarop de prijs van de opdracht tot stand komt, is een minimumtarief onwerkbaar en ondoelmatig. Daarover zijn alle partijen het inmiddels wel eens. Het is nog een hele uitdaging voor de bewindslieden Koolmees, Snel en Keijzer, om tot een werkbaar alternatief te komen voor deze maatregel. ZZP Nederland vindt, dat de echte zelfstandigen er geen last van mogen ondervinden.

Zorgvuldigheid eerste vereiste

De indruk bestaat, dat de meeste schijnconstructies plaatsvinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Een effectieve afbakening daarvan kan deze problematiek voor een belangrijk deel oplossen. Andere maatregelen die het kabinet wil treffen, zoals een opdrachtgeversverklaring, worden dan waarschijnlijk overbodig. Stichting ZZP Nederland pleit voor een zorgvuldige aanpak en voldoende draagvlak voor regelgeving. Een effectieve oplossing voor de afbakening van de onderkant van de arbeidsmarkt komt daarbij op de eerste plaats. Daarna kan worden nagedacht over eventuele aanvullende regelgeving, waardoor het ondernemerschap wordt gestimuleerd in plaats van beperkt.

Uiteindelijk moet er worden toegewerkt naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandige ondernemers. Dat kan door de in het regeerakkoord genoemde ondernemersovereenkomst handen en voeten te geven. “ Daaraan wil Stichting ZZP Nederland van harte meewerken”, aldus Post.

Deel deze pagina: