Kabinet: voor zzp'ers dezelfde beschermingseisen als werknemers

rijksoverheid.nl

Voor zzp'ers gaat in de toekomst hetzelfde beschermingsniveau gelden om veilig en gezond te kunnen werken als het niveau dat reeds geldt voor werknemers op die arbeidsplaatsen. Zo zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats maatregelen worden genomen om de lichamelijke belasting te verminderen zodat de belasting voor zzp’ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er ook toe dat, waar er concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als referentiekader gebruikt worden in het toezicht op zzp’ers. Het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen zal de volgens het kabinet de bereidheid om de Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen. Het komt er op neer voor de zzp'er die samen met werknemers op een werkplek werkt, dat de arboregels gelijk worden getrokken naar waar de werknemers zich aan moeten houden. Voor een zzp' er die alleen werkt verandert er niets.  

Achtergrond van dit besluit van het kabinet vormt het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden. Staatssecretaris De Krom (SZW) heeft vandaag de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’ toegestuurd.

| reactie kabinet op SER-advies |

Deel deze pagina: