Kabinet: Werken zonder premie te betalen

Regering.nl

Het kabinet overweegt een experiment om het voor werkgevers en particulieren aantrekkelijker te maken mensen in te huren in kleine baantjes, doordat ze geen premies voor sociale verzekeringen hoeven te betalen. De ingehuurde werknemer bouwt geen recht op voor ww, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën.

Doel van deze 'premievrije zone' is om werk te stimuleren voor mensen die moeilijk aan een baan komen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Begin 2008 beslist het kabinet over de precieze invulling van het experiment.

Het voornemen past in de maatregelen die het kabinet neemt om de markt voor klussen in en om het huis te bevorderen. Dit gebeurt al door de voorgestelde verlaging van de belasting op laaggeschoolde arbeid (vanaf 2009) en de regeling 'Dienstverlening aan huis'. Het experiment gaat een stap verder: voor kleine baantjes vervalt de verzekeringsplicht. Werknemers zijn dan niet verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar doordat ze zo weinig verdienen, bouwden ze toch al geringe aanspraken op. Op deze manier dalen de loonkosten waardoor de vraag naar kleine baantjes zal toenemen.

Commentaar ZZP Nederland:
Wat maatregelen betreft zouden de bewindslieden ook eens kunnen denken aan de versoepeling met betrekking tot startende zelfstandigen en ZZP’ers. Veel mensen met een uitkering en langdurig werklozen overwegen de stap om zelfstandig ondernemer te worden. Vaak betreft het hier vakmensen die tussen wal en schip geraakt zijn. Deze mensen hebben een klein steuntje in de rug nodig om hun doel te realiseren: weer deelnemen aan de maatschappij en plezier aan het werken beleven.

Met een beetje begeleiding is veel mogelijk
Nederland schreeuwt om vakmensen, bedrijven nemen liever geen langdurig werklozen aan en de ouderen hebben ook geen kans. Dat is jammer, want ouderen hebben veel vakkennis. Met een beetje begeleiding kunnen deze mensen prima als zelfstandige werken. De overheid is wel druk bezig met diverse zaken, maar helaas verzandt dat in uitgebreide overlegorganen en werkgroepen.

Tijd voor duidelijk beleid
Volgens ZZP Nederland wordt het tijd dat de overheid een duidelijk beleid gaat voeren ten aanzien van kleine zelfstandigen. Ca. 800.000 mensen werken inmiddels als Zelfstandige Zonder Personeel. Onder deze groep zijn veel ouderen en mensen die hun uitkering beu waren en zelf een onderneming zijn gestart. Prachtig, maar vaak hebben deze mensen moeilijkheden om aan het urencriterium van 1225 uur per jaar te voldoen. Weg belastingvoordeel, weg aftrekposten en weg is het redelijke inkomen van de zelfstandige. Dit ontneemt werklozen vaak de moed om een onderneming te beginnen, een uitkering aanhouden is dan veel veiliger.

Het kan ook anders
ZZP Nederland is van mening dat de VAR Verklaring herzien moet worden. Een verlaging van het urencriterium zou een mooi begin zijn. In plaats van 1225 uur kunnen klassen gemaakt worden. Bij 800 uur moet een VAR WUO mogelijk zijn. Ondernemersaftrek kan hierop aangepast worden. Ook bij starten halverwege het kalenderjaar moet de Belastingdienst zich eens duidelijk en soepel opstellen.

Deel deze pagina: