Kabinet wil met botte bijl aantal ZZP’ers terugdringen

Stichting ZZP Nederland

Kabinet wil aantal ZZP'ers afremmen zonder de gevolgen te kunnen overzien

Het huidige PvdA- en VVD-kabinet wil sterk de rem zetten op het aantal ZZP’ers in Nederland. Althans, volgens het Financiële Dagblad. Zo zouden er vergevorderde plannen zijn om de fiscale aftrekposten voor ZZP’ers af te schaffen om zodoende ZZP’ers weer in loondienst te krijgen. Het lijkt erop dat het kabinet opnieuw de jacht op ZZP’ers wil openen om zodoende de kas van het sociaal stelsel voor werknemers weer te kunnen vullen.

Met name de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling staan ter discussie binnen het kabinet. Achterliggende reden is dat de aftrekposten het kabinet teveel geld kosten, in het artikel meldt men een ‘schadepost’ van 1,8 miljard euro. Daarnaast wil het kabinet het aantal zelfstandigen terugdringen door de VAR-verklaring om te zetten in een Beschikking geen loonheffing. Hierin wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk gemaakt voor de gevolgen van het niet voldoen aan de eisen van zelfstandig ondernemerschap van de ZZP’er. Dit zou opdrachtgevers er van moeten weerhouden om met ZZP’ers in zee te gaan.

Stichting ZZP Nederland: Kabinet wil hakken met botte bijl

Stichting ZZP Nederland, ZZP belangenbehartiger met bijna 35.000 aangesloten zelfstandigen, is uitermate ontevreden over de ondoordachte manier waarop het kabinet beleid voert tegenover het grote aantal zelfstandigen. Het lijkt op hakken met een botte bijl zonder over de gevolgen na te denken. Jarenlang heeft de overheid zich ingezet om mensen als zelfstandige in hun eigen inkomen te laten voorzien, blijkbaar zonder over de gevolgen na te denken.

De groep ZZP’ers is in enkele jaren uitgegroeid tot 800.000 zelfstandigen die allemaal voorzien in hun eigen inkomen, het streven van de overheid is dus gelukt, maar de gevolgen zijn zuur. ZZP'ers worden weer als profiteurs afgezet, het FD sprak zelfs over een "veelkopping monster". De toename zit vooral aan de onderkant van de markt en die betalen over de eerste € 20.000,- geen belasting. De rest van de groep heeft een behoorlijk inkomen en betaalt keurig inkomstenbelasting en zorgt voor een flinke btw-afdracht.  Bij werknemers met een inkomen tot € 20.000,- is dat trouwens niet veel anders, ook zij betalen vrijwel geen belasting. Het zijn de torenhoge werkgeverslasten die bij werknemers geld in het laatje van de overheid brengen. De te hoge werkgeverslasten zijn ook tegelijk de reden dat bedrijven geen mensen meer in vaste dienst te willen hebben.

Het is ook maar de vraag wat er gebeurt als het de overheid lukt om het aantal zelfstandigen terug te dringen. Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het terugdringen van het aantal zelfstandigen. Bedrijven nemen echt niet al deze mensen in loondienst, een WW-uitkering bestaat niet voor ZZP’ers, dus zal er een enorme druk komen op de bijstandsuitkering.

Uitkeringsfabriek UWV zorgt voor misstanden

Een deel van de explosieve groei van zelfstandigen aan de onderkant van de markt is te danken aan UWV. Deze uitkeringsfabriek probeert het aantal werklozen te verlagen door mensen te verleiden om als zelfstandige verder te gaan en om afscheid te nemen van hun uitkering. Daarbij wordt men ook financieel fors ondersteund.

Werklozen kunnen kiezen voor een starterstraject, waarbij zij 26 weken lang 29% gekort op hun uitkering, daarnaast mogen zij als zelfstandige onbeperkt bijverdienen. Daarbij zorgen de gezamenlijke aftrekposten ervoor dat men het eerste jaar belastingvrij door het leven gaat en tegen een zeer laag tarief kan werken. Door de veelheid van deze “subsidies” wordt het belastbare inkomen erg laag en komt men ook nog eens in aanmerking voor de vele toeslagen die het kabinet heeft bedacht. Dat lijkt op het kunstmatig in leven houden van mensen die eigenlijk geen ondernemer zijn of willen worden. Na de proefperiode kan men kiezen: of verder als zelfstandige of weer een volledige WW-uitkering ontvangen. Stichting ZZP Nederland vindt dit een onwenselijke situatie.

Wet werk en zekerheid werkt averechts

Daarnaast heeft dit kabinet ervoor gezorgd dat de positie van flexwerkers sterk verbeterd werd. Althans dat is de boodschap. Werkgevers dienen een flexwerker na twee contracten in vaste dienst te nemen. Dat lijkt een mooi streven maar het tegendeel is een feit. Je kunt als overheid werkgevers niet verplichten om mensen in vaste dienst te nemen. Werkgevers willen niet de torenhoge sociale- en financiële verplichtingen van een vast dienstverband aangaan en zullen na twee contracten de volgende flexwerker inhuren of bedenken schijnconstructies om mensen als zelfstandige in te huren.

Schijnconstructies bestrijden, maar hoe

Het bestrijden van schijnzelfstandigheid heeft de eerste prioriteit van minister Asscher. Dit probeert hij te doen zonder een duidelijk beeld te hebben wat eigenlijk schijnconstructies zijn. Met de botte bijl slaan is geen goede methode, ZZP Nederland adviseert de minister om eens met open vizier naar constructies te kijken zoals in de pakketdienst. Zelfs binnen de Asschers eigen overheidsdiensten is overduidelijk sprake van schijnconstructies door de manier waarop de overheid ZZP’ers inhuurt. Bij veel ministeries en andere overheidsdiensten worden veel mensen ingehuurd via payrollconstructies, uitzendbureaus en ZZP bemiddelaars. Er zijn diverse voorbeelden van ZZP’ers die jarenlang op dezelfde werkplek onder een gezagsverhouding als zelfstandige werken. Een schijnconstructie pur-sang, maar blijkbaar wordt dat gedoogd, echter gedogen kan en mag niet hetzelfde zijn als meten met twee maten.

Oproep aan het kabinet

Stop met het eenzijdig en los van elkaar regelingen te bedenken die tegenstrijdig zijn aan elkaar. Kom tot een oplossing waardoor de 800.000 zelfstandigen in Nederland gewoon weer in hun eigen inkomen kunnen voorzien en in de gelegenheid worden gesteld om winst te maken. Dat zorgt er voor dat ZZP’ers een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan de economie van Nederland. Stichting ZZP Nederland is graag bereid om met open vizier mee te werken aan constructieve oplossingen zonder de ogen te sluiten voor schijnconstructies.

Deel deze pagina: