Kamer van Koophandel moet miljoenen inleveren

Tweede Kamer - VVD

Kamer van Koophandel moet miljoenen inleveren. Minister Verhagen van het ministerie Economie, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd dat de heffingen die de Kamer van Koophandel hanteert in de komende jaren 25% zal moeten dalen.

De verlaging zal niet in één keer plaatsvinden: vanaf 2012 zal de heffing jaarlijks dalen met 10% totdat uiteindelijk de lasten voor een verplichte inschrijving met 25% zijn gedaald. Verhagen kondigde dit aan tijdens het ondernemersdebat op 29 juni in de Tweede Kamer. De Kamer van Koophandel kent 12 regiokantoren die nu een gezamenlijk budget hebben van 200 miljoen Euro.

In ondernemersland heerst al langere tijd een afkeer tegen de verplichte bijdrage aan de riante positie die de Kamer van Koophandel inneemt. Met name kleine ondernemers zoals ZZP’ers ageren fors tegen de bijdrage aan de KvK. Iedereen is verplicht zich tegen betaling in te schrijven en moet daarna ook nog eens fors gaan betalen voor additionele diensten zoals het verkrijgen van een uittreksel, themadagen, starterbijeenkomsten, adviesgesprekken etc.

Reactie Kamer van Koophandel:
"In het bericht op jullie website staat dat ondernemers naast hun verplichte inschrijving ook nog ' fors' moeten betalen aan diensten als uittreksels, themadagen startersdag etc. Dit is onjuist. Uittreksel worden tegen kostprijs verstrekt, startersdagen zijn gratis en deelname aan een gerichte seminar/workshop van een dagdeel kost doorgaans minder dan 50 euro. De term fors is hier dus niet op z'n plaats."

VVD: Betrouwbaarheid Handelsregister zeer twijfelachtig
Daarnaast is de functie van het bijhouden van een betrouwbaar Handelsregister blijkbaar ook steeds twijfelachtiger aan het worden. Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft onlangs nog aangedrongen bij de minister om malafide inschrijvingen te melden. Ziengs: VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs: “De Kamers van Koophandel (KvK) zijn wettelijk verplicht om ondernemers in te schrijven in het handelsregister. Probleem is dat dit ook geldt voor malafide ondernemers. Zelfs als bij een medewerker alle seinen op rood staan, kan hij met die vermoedens nergens terecht. Denk daarbij aan bv’s die snel en verdacht vaak van adres en naam wisselen. Bijvoorbeeld om hun schuldeisers te ontlopen. Of aan mensen die zich voor een 18e keer komen inschrijven, terwijl ze daarvoor al 17 keer onder verdachte omstandigheden op de fles zijn gegaan. Medewerkers van de Kamers moeten dit soort gevallen kunnen signaleren bij justitie.”

Deel deze pagina: