Kamer van Koophandel peilt meningen zelfstandige ondernemers

KvK Gelderland

De Kamer van Koophandel Gelderland wil meer rekening houden met uw mening. Om te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn van ondernemers in Gelderland verzoeken zij ondernemers uit Gelderland een enquête in te vullen.

Uitnodiging
De Kamer van Koophandel Gelderland nodigt ondernemers uit om ideeën aan te geven en door deze vóór 1 juli 2007 te mailen naar de afdeling Regiostimulering Gelderland of om hier de enquête in te vullen

Soort projecten
Het betreft projecten en activiteiten die de Kamer van Koophandel ondersteunt dan wel initieert om de economie in Centraal Gelderland te versterken. Het kan daarbij gaan om steun in de zin van een subsidie ((co)-financiering) en/of inzet van uren.

In 2007 houdt de KvK Gelderland zich onder meer bezig met de volgende projecten:
• Onderzoek naar regiobrede uitrol Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT);
• Opzet Servicepunt Detailhandel en Horeca Nijmegen;
• Ondersteunen samenwerking CWI De Liemers en Arbeitsagentur;
• Reductie regelgeving in gemeente Ede;
• Opstellen van regels voor parkmanagement die gebruikt kunnen worden in de onderhandelingen met gemeenten.

Hoe kunt u uw voorstellen indienen
We nodigen u van harte uit om uw ideeën om de economie in Centraal Gelderland te versterken vóór 1 juli 2007 te mailen naar onze afdeling Regiostimulering of of om hier de enquête in te vullen.

Wat gebeurt er met uw voorstellen
Uw voorstellen worden ingebracht in het Algemeen Bestuur dat wordt gevormd door regionale vertegenwoordigers van de vakbonden, VNO-NCW en MKB Nederland. Men kan niet beloven dat al uw voorstellen worden overgenomen, maar wel dat de afweging hierover serieus zal zijn. Besluitvorming hierover zal in oktober plaatsvinden en via de uitwerking in het Activiteitenplan KvK aan u bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
De heer André Rutten (Manager Regiostimulering)
Telefoon (026) 353 89 71
E-mail arutten@arnhem.kvk.nl

Deel deze pagina: