Kappers starten uit ontevredenheid vaak eigen ZZP bedrijf

ZZP Nederland

Kappers starten uit ontevredenheid werk vaak eigen bedrijf
Veel kappers en kapsters die nu in loondienst zijn overwegen om zelfstandig kapper te worden. Vrijheid, flexibiliteit en zelf je werktijden kunnen bepalen is de grootste drang naar zelfstandig ondernemerschap. Vooral het aantal zelfstandigen zonder personeel in de kappersbranche neemt toe. Het aantal eenmanszaken groeide de afgelopen tien jaar met 150 procent tot ca 5000.

Hard werken geen probleem
Kappers en kapsters zijn niet bang om hard te werken en veel uren te maken. Dat moeten ze nu ook al bij hun werkgever tegen een lage beloning. Zeker nu de werkgevers een kappers jaarurenmodel willen invoeren worden werknemers niet blij. Het jaarurenmodel voor kappers betekent dat vooraf in een contract de te maken uren op jaarbasis vastgelegd worden, maar dat de werknemer wel flexibel inzetbaar moet zijn. Hierbij moeten werkdagen van 12 uur mogelijk zijn tot een maximum van 60 uur per week. Als dan ook overuren pas betaalt worden als de urengrens in dat jaar gehaald is dan is de overgang naar zelfstandig zonder personeel snel gemaakt.

Mobiele kappers
Met name voor de mobiele kappers ligt een wereld open. De kapper of kapster komt dan aan huis, waardoor lange wachttijden bij de kapper tot het verleden behoren, vaak is de tariefstelling van de thuiskapper uiterst vriendelijk. De ZZP Kapper heeft geen dure salon nodig, heeft geen energiekosten en hoeft niet aan allerlei arbo-eisen te voldoen.

Opstarten kappersbedrijf vrij eenvoudig
Het opstarten van een ZZP Kappersbedrijf is vrij eenvoudig. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst is voldoende. Wel zijn kappers verplicht zich aan te sluiten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten die hierin een monopoliepositie heeft. Aansluiten bij het HBA kost voor een kapper zonder personeel per jaar bijna 200 Euro, wat men er voor terug krijgt is niet helemaal duidelijk. Verder heeft de startende kapper wat gereedschap nodig en een vervoermiddel.

ZZP Nederland, de organisatie voor Zelfstandigen zonder Personeel, ziet ook een toename in het aantal kappers onder de nieuwe aanmeldingen. Op de pagina ZZP Vakgebieden van de website www.zzp-nederland.nl staat een uiteenzetting voor belangrijke dingen voor kappers die zelfstandig willen worden.

Deel deze pagina: