Kinderopvang goedkoper voor 80% van de gezinnen

De kinderopvang wordt in 2007 voor tachtig procent van de ouders die gebruik maken van opvang aanmerkelijk goedkoper. Het kabinet trekt in 2007 125 miljoen euro extra uit voor kinderopvang. Hierdoor dalen bijvoorbeeld de kosten voor gezinnen van anderhalf keer modaal (45.000 euro) met twee kinderen die drie dagen naar het kinderdagverblijf gaan met 700 euro per jaar. Voor een gezin met evenveel kinderopvang en een gezinsinkomen van drie keer modaal (90.000 euro) dalen de kosten met 1300 euro per jaar. Als deze gezinnen nu nog geen bijdrage van de werkgever krijgen, kunnen zij door de verplichte werkgeversbijdrage vanaf volgend jaar rekenen op een extra kostendaling. Het gezin met een belastbaar inkomen van anderhalf keer modaal gaat er dan nog eens 2200 euro per jaar op vooruit. Een gezin met een inkomen van drie keer modaal gaat er 5500 euro extra per jaar op vooruit. Dit staat in het overzicht dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week naar organisaties voor kinderopvang stuurt.
Verder komen ook ouders met een gezamenlijk inkomen tot ruim 130.000 euro per jaar in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. In 2006 lag de bovengrens hiervoor op ruim 96.000 euro per jaar.
 
Kosten voor ouders per kind/per uur 2006 en 2007 (in euro’s):
 
2006
2007
 
Uurprijs
€ 5,39
Uurprijs
€ 5,45  
Eerste kind
 
 
Volledige werkgeversbijdrage
 -
 -
130 procent wettelijk minimumloon
€ 0,33
€ 0,33 
Anderhalf maal modaal
€ 1,30 
€ 0,85 
Driemaal modaal 
€ 3,06 
€ 2,20 
Geen werkgeversbijdrage 
 
 
130 procent wettelijk minimumloon
€ 0,44 
€ 0,33 
Anderhalf maal modaal
€ 2,09 
€ 0,85 
Driemaal modaal 
€ 4,85 
€ 2,20 
Tweede kind 
 
 
Volledige werkgeversbijdrage
 
 
130 procent wettelijk minimumloon
€ 0,19 
€ 0,19 
Anderhalf maal modaal  
€ 0,28 
€ 0,29 
Driemaal modaal 
€ 0,45 
€ 0,46 
Geen werkgeversbijdrage 
 
 
130 procent wettelijk minimumloon
€ 0,26 
€ 0,19 
Anderhalf maal modaal 
€ 0,72 
€ 0,29 
Driemaal modaal
€ 1,44 
€ 0,46
 
 
 
Een bruto modaal inkomen is ongeveer 30.000 euro.
 
 

Deel deze pagina: