Kinderopvang voor zzp' ers onder de loep

Het Financieele Dagblad

De plannen rond de kinderopvangtoeslag voor 2012 hebben grote gevolgen voor zzp' ers. Niet alleen wordt er veel gekort op de toeslag, ook de regels zoals ze nu liggen zijn voor zzp' ers onduidelijk en ongunstig.

Probleem
In het huidige plan van Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt kinderopvang gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. Nu net een motie is aangenomen om het urencriterium te vervangen door een omzetcriterium wordt het voor zzp' ers een probleem hun recht op kinderopvangtoeslag te claimen. Volgend jaar krijgen ouders alleen nog kinderopvangtoeslag als ze werken. Het bedrag wordt geënt op het aantal werkuren. Voor zzp' ers ligt dit moeilijk. Hoe kan aantoonbaar worden gemaakt dat aan een opdracht 20 uur tijd is besteed, terwijl er maar 10 uur gedeclareerd wordt?

Minister Kamp heeft op 23 november tijdens het Kamerdebat over Kinderopvangtoeslag toegezegd te gaan kijken naar een alternatief toeslagsysteem voor kinderopvang voor zzp'ers. De nieuwe wetgeving gaat al in op 1 januari 2012. De minister moet dus wel haast maken met alternatieven voor zzp'ers.

 

Deel deze pagina: